Hơn 138.000 tỷ đồng từ giá trị nhà, đất được lưu thông vào phát triển kinh tế - xã hội

Đó là thông tin được Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết tại hội nghị sơ kết công tác 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2-2023 của Sở TN-MT TPHCM vào sáng 31-3.
Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, trong 3 tháng qua, về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở (GCN), sở thực hiện cấp GCN lần đầu là 1.549 GCN. Nâng số lượng GCN đã cấp là 1.516.550 GCN, đạt tỷ lệ 92,46%. Cấp cho cá nhân 1.547 giấy; nâng số lượng giấy đã cấp là 1.575.385 GCN, đạt 98,95%...

Tạo nguồn thu cho ngân sách (thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ) hơn 1.380 tỷ đồng, đồng thời tạo ra nguồn vốn cho sự phát triển kinh tế từ giá trị thế chấp, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đạt 138.810 tỷ đồng. Ngoài ra, sở đã báo cáo UBND TPHCM kế hoạch chi tiết các thủ tục để tổ chức công tác đấu giá các lô đất và 3.790 căn hộ chung cư, sở đã tham mưu hồ sơ trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 32 hồ sơ.

Trong công tác xác định giá đất, theo lãnh đạo Sở TN-MT cho biết, có nhiều khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Sở đã xây dựng, trình UBND TPHCM Đề án “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP gắn với Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị”.

Sở đã trình Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM 9 dự án xác định giá đất cụ thể, 7 dự án xác định hệ số giá đất bồi thường. Về giải ngân vốn đầu tư công, đối với vốn bồi thường được giao trong năm 2022, toàn TP có 197 dự án được ghi vốn; Vốn bồi thường được giao trong năm 2023, toàn TP có 104 dự án được ghi vốn.

Trong năm 2023, còn có dự án Vành đai 3 - thành phần 2 thì có tổng 108 dự án với tổng số vốn là 17.585,284 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã ban hành 13 quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án; tham mưu, hướng dẫn UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác với tổng số 72 hồ sơ.

Về lĩnh vực môi trường, sở đã tham mưu và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường theo đúng quy trình và không có hồ sơ trễ hạn.

Kết quả trong 3 tháng đầu năm 2023 cho thấy, tập thể lãnh đạo cũng như các phòng ban của sở đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM; nhiệm vụ do UBND TPHCM giao cũng như nhiệm vụ của Ban Giám đốc sở đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, như trong 4 chỉ tiêu do UBND TPHCM giao thì chỉ tiêu phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 3, mức độ 4) trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của TPHCM thì mới có 5/138 thủ tục hành chính đã được thực hiện và chưa đạt theo yêu cầu.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu của ngành như: hạ tầng mạng, các phần mềm cơ bản phục vụ nhu cầu công tác chưa cải thiện, số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tuyến còn hạn chế... Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc, hồ sơ tại các đơn vị chưa chặt chẽ.

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các phòng ban chuyên môn, cán bộ viên chức trong thời gian tới quyết liệt trong công tác chỉ đạo, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đánh giá, qua đó nhắc nhở, phê bình và xem xét xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân không nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở; đồng thời có biểu dương, khen thưởng chuyên đề, vụ việc và gắn sát với đánh giá hàng quý thực chất.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tập trung rà soát, lập danh mục, tham mưu xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng liên quan đến lĩnh vực và đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai và môi trường nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Tin cùng chuyên mục