Hợp tác công nghệ về môi trường với Hàn Quốc

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) và Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (KECO) đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) triển khai các hoạt động về công nghệ trong lĩnh vực môi trường.

Nội dung hợp tác giữa hai bên gồm việc trao đổi thông tin; trao đổi công nghệ; tham gia các dự án nghiên cứu và hợp tác. Hàng năm, hai bên sẽ tổ chức ít nhất một cuộc hội thảo giữa SATI và KECO tại Việt Nam hay Hàn Quốc; hỗ trợ và tổ chức đào tạo, nâng cao chuyên môn về công nghệ trong các lĩnh vực hợp tác.

Việc ký kết này sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ môi trường giữa KECO và SATI, đồng thời tăng cường năng lực công nghệ môi trường giữa hai bên.

B.T.

Các tin, bài viết khác