Hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi Đại học – Cao đẳng năm 2014

Năm 2014 cách làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ có một số thay đổi. Do đó, để giúp thí sinh tránh những sai sót trong khi làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2014, Báo Sài Gòn Giải Phóng gửi đến quý phụ huynh, thí sinh bài viết hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) của ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT.

+ Hồ sơ dự thi Đại học năm 2014 gồm:

- Một túi đựng hồ sơ: Mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ đăng ký dự thi (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT).

- Phiếu số 1: Mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ.

- Phiếu số 2: Mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi.

+ Tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng, cụ thể như sau:

1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này)   

     

2. Trường đăng ký dự thi

Tên trường: ĐH Kinh tế TPHCMKSAAD340101
 Ký hiệu trườngKhối thiMã ngành
Tên ngành: Ngành quản trị kinh doanh                                           Chuyên ngành
Tham gia kỳ thi chung của bộ GD-ĐTTham gia đề án tuyển sinh riêng của trường

Lưu ý:

Đối với trường hợp ngành, trường vừa tuyển sinh chung, vừa tuyển sinh riêng, thí sinh có nguyện vọng tham gia phương thức tuyển sinh nào thì  đánh dấu vào ô tương ứng; nếu có nguyện vọng tham gia cả 2 phương thức thì đánh dấu cả 2 ô.

• Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học  tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thì Mục 3 để trống.

• Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc hệ Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Cao đẳng lên ĐH, CĐ) thì sau khi ghi xong mục 2 (tên trường có tổ chức thi) - không ghi mã ngành, phải ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D340101 của Trường ĐH Văn Hiến. Thí sinh có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi - ví dụ: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi đó:

- Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: KSA, khối thi: A, không ghi mã ngành.

- Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có nguyện vọng theo học.

- Khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau.

3. Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH hoặc hệ liên thông lên CĐ, ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

Tên trường có nguyện vọng họcKSAAD340101
ĐHDL Văn HiếnKý hiệu trườngKhối thiMã ngành

Tên ngành: Quản trị kinh doanh                        Chuyên ngành:

Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng vào học trường ĐH  Văn Hiến, dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D340101101. Thí sinh có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ chọn trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thí sinh sẽ ghi mục 2:

Tên trường: ĐH Kinh tế TPHCMKSAA        
 Ký hiệuKhối thiMã ngành

Theo đó, mục 3 thí sinh viết:

Tên trường: Đại học Văn HiếnDVHA D340101
 Ký hiệuKhối thiMã ngành

Tên ngành : Quản trị kinh doanh                  Chuyên ngành :
(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).


4. Thí sinh dự thi liên thông đánh dấu “X” vào ô bên phải:
 

(Phần này dành cho thí sinh dự thi liên thông lên Cao đẳng hoặc Đại học)

5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

NGUYỄN QUỐC AN                             Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

0

 

6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                      
 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

16 12 96

Ngày

Tháng

Năm

7. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP) Phường 5, Quận 8, TP.HCM

8. Dân tộc (Ghi bằng chữ): Kinh

9. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô.               
 
Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. (Các đối tượng được quy định cụ

thể trong “Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014”)

  

10. Hộ khẩu thường trú                  
(số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):      

14 đường 25, P.5, Q.8, TP.HCM       

02

04

Mã tỉnh

Mã huyện

(Thí sinh xem trong phần cuối cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014”)

11. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)

Năm lớp 10:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

02

056

Năm lớp 11:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

02

056

Năm lớp 12:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

02

056

Mã tỉnh

Mã trường

12. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

13. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương                  
(ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)

2

0

1

4

14. Tốt nghiệp TCCN, CĐN, CĐ ( đối với thí sinh thi liên thông)

Tên trường:………………………………Năm tốt nghiệp:

(Mục này chỉ dành cho đối tượng thi liên thông lên CĐ hoặc ĐH, thí sinh ghi rõ tên trường Trung cấp chuyên nghiệp( TCCN), cao đẳng nghề ( CĐN) hoặc Cao đẳng      ( CĐ) và ghi rõ năm đã tốt nghiệp

15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT:  THPT Gia Định,          Mã đơn vị ĐKDT

  

16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải Phòng thì ghi H vào ô (nếu không thì để trống ).

 

17. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)     
( Đối với CMND mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối, ba ô đầu để trống, đối với CMND mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số)

    1 8 3 5 2 6 1 5 4

18. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào?

Nguyễn Quốc An, 14 đường 25, P.5, Q.8, TP.HCM.

Điện thoại: 08.38295173 – 0933537629   Email:  thocauvn@yahoo.com


Thí sinh dự thi vào trường tuyển sinh riêng ghi rõ những giấy tờ còn thiếu theo qui định
của trường. Các giấy tờ này sẽ nộp bổ sung trước thời hạn qui định của từng trường

1……………………………………………………………………………………                                                                     
2: …………………………………………………………………………………………
3: …………………………………………………………………………………………

- Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.

+ Hồ sơ hoàn tất gồm:

• Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).

• 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.

• Ba phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 18).

• Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).

• Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, thi liên thông lên CĐ, ĐH hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.

- Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục theo yêu cầu và không sửa chữa, tẩy xoá.

- Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả rập (0, 1, 2, 3,…), không ghi bằng chữ số La mã (I, II, III,…).

Nguyễn Quốc Cường
Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chiều nay (15-9), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn

Chiều nay (15-9), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 15-9, các trường đại học hoàn tất tải kết quả lọc ảo, xét tuyển lần 6 (lần cuối cùng) để cập nhật và công bố kết quả điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) và danh sách thí sinh trúng tuyển với phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2021.

Giáo dục hội nhập

Học bổng nguyễn văn hưởng

Mong ước của người truyền lửa

Buổi sáng cuối tuần, các bác sĩ trẻ, sinh viên ngành y dược từng được nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã hẹn nhau đến thăm gia đình bác sĩ Tạ Trung Quấc, mạnh thường quân ủng hộ tài chính giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ khoác áo blouse trắng, trong hơn 10 năm qua. 

Giải thưởng tôn đức thắng

Hun đúc ngọn lửa sáng tạo

“Nếu không có bà Bé Ba, chắc giờ này chúng tôi đã bỏ cuộc và phá sản”, ông Phạm Thành Lộc, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thanh Bình, bộc bạch trong lúc dẫn chúng tôi đi thăm những mô hình trồng khí canh đầy ắp rau xanh ở huyện Củ Chi, TPHCM. 

Diễn đàn Chống bệnh thành tích trong giáo dục