Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ “một giấy”

>>Cấp giấy chứng nhận nhà đất sau ngày 1-8-2009: Quận - huyện lúng túng

>>Gộp sổ hồng và sổ đỏ làm một

>>Ngày đầu tiên quy định cấp giấy đỏ mới có hiệu lực: Vẫn thực hiện như cũ

(SGGPO).-  Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Công văn 2752/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là Giấy chứng nhận).

Công văn này nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1297/TTg-KTN ngày 29 tháng 7 năm 2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, trong khi chờ các văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận có hiệu lực thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan xây dựng và các cơ quan có liên quan ở địa phương rà soát Giấy chứng nhận đã ký trước ngày 01 tháng 8 năm 2009 để trao cho người được cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có đủ điều kiện được cấp giấy nhưng lại chưa được trao Giấy chứng nhận. Đối với các hồ sơ đã nhận trước ngày 01 tháng 8 năm 2009 tiếp tục hoàn thiện để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Công văn nêu rõ, UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, huyện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, không để gây ách tắc, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận mới được ban hành có hiệu lực sẽ sử dụng mẫu Giấy chứng nhận mới để cấp ngay cho các đối tượng được cấp giấy.

BÌNH AN

Các tin, bài viết khác