Khai mạc Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tập trung thảo luận giải pháp thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động.

Ngày 23-9, tại Hội trường TPHCM, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

Dự Đại hội, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía TPHCM có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có 549 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phải thực sự là tổ chức tập hợp được người lao động

Phát biểu chào mừng đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khoá XI Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đang tập trung triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Hoạt động Công đoàn TPHCM đứng trước nhiều vấn đề mới, đặc biệt là Việt Nam đang trong quá trình thực hiện cam kết các định chế quốc tế. Trong đó có những cam kết về lao động, quan hệ lao động ngày càng đa dạng nhưng dự báo cũng sẽ rất phức tạp, yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn ngày càng cao”, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Điều này đặt ra cho tổ chức Công đoàn phải đổi mới trong hoạt động, phải thực sự là tổ chức tập hợp được người lao động, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng đội ngũ công nhân thành phố vững mạnh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với tinh thần “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy mong muốn mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tham gia đầy đủ vào các nội dung, đóng góp vào sự thành công của Đại hội, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Anh hùng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố mang tên Bác, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM.

Các phong trào ngày càng thực chất

Báo cáo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Trần Đoàn Trung cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ được các cấp Công đoàn thành phố tập trung thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Cùng với đó, công tác chăm lo được đầu tư, đổi mới, đa dạng hình thức, các chương trình phúc lợi đoàn viên ngày càng nâng chất. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động, các phong trào ngày càng đi vào thực chất, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

549 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn thành phố về dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
549 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn thành phố về dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hệ thống công đoàn Thành phố còn mở rộng phương thức tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn, đổi mới quy trình vận động, tăng cường sự chủ động tham gia của người lao động trong việc thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát...

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (khóa XI); đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban chấp hành LĐLĐ TPHCM khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII sẽ tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động.

Bên cạnh đó, tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, Chính quyền thành phố, đóng góp vào phát triển TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023- 2028

- Đến hết năm 2028, phấn đấu có 1,980 triệu đoàn viên Công đoàn trở lên.

- Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

- Ít nhất trên 75% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Hàng năm, bình quân phát triển thực tăng 120.000 đoàn viên.

- Hàng năm, ít nhất 72% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

- Hàng năm, bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

- Hàng năm, phấn đấu ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Hàng năm, từ 20% trở lên các đơn vị công đoàn cơ sở doanh nghiệp có trên 200 lao động được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát về tài chính và 100% công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính.

3 khâu đột phá theo định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028:

- Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.

- Xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

- Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính

3 chương trình trọng tâm của Công đoàn thành phố

- Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở.

- Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Công đoàn thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống "tín dụng đen" trong công nhân lao động.

·

Tin cùng chuyên mục