Khẩn trương xây dựng khung công nghệ cho kho dữ liệu dùng chung

SGGP
Chiều 5-1, Thường trực Ban điều hành Đề án thành phố thông minh (gọi tắt là đề án) dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, đã họp bàn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đề án trong năm 2018. 
Tại cuộc họp, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Dương Anh Đức cho biết, theo báo cáo lộ trình triển khai các nhiệm vụ, phần việc của đề án, chậm nhất đến ngày 20-1 sẽ tiến hành phê duyệt kế hoạch xây dựng 4 trung tâm (gồm: Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Trung tâm An toàn thông tin thành phố), đồng thời tiến hành song song xây dựng kế hoạch đề án thí điểm tại quận 1, 12 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Từ đây đến cuối năm tổ chức hội nghị chuyên đề về kêu gọi đầu tư vào các nội dung thuộc 4 trung tâm theo đề án; tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; tổ chức tuyên truyền, công khai nội dung đề án, kế hoạch triển khai… Yêu cầu đặt ra là xây dựng nội dung thí điểm phù hợp với nhu cầu của từng khu vực; các kết quả triển khai thí điểm phải đảm bảo khả năng tích hợp, chia sẻ với các trung tâm được hình thành sau này. 

Đối với việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung, các thành viên Ban điều hành đề án nhận định là nhiệm vụ thực hiện trước tiên, làm tiền đề cho sự hình thành của các trung tâm còn lại. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải xác định rõ kiến trúc của kho dữ liệu; phải pháp lệnh hóa chuẩn trao đổi thông tin để đảm bảo kết nối. Đối với Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phải đảm bảo dự báo được trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; phải hợp tác với các đối tác nước ngoài để thí điểm mô phỏng dự báo trên phạm vi nhỏ. Trung tâm An toàn thông tin thành phố sẽ thực hiện dưới dạng công ty cổ phần, nhưng Nhà nước chiếm cổ phần chi phối. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được lựa chọn là đối tác chiến lược chính xây dựng khung công nghệ của Trung tâm điều hành đô thị thông minh. 

Đánh giá cao sự chủ động trong định hướng nhiệm vụ, phần việc của đề án thực hiện trong năm 2018, song đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các nhiệm vụ phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kết nối; phải xây dựng được quy chế vận hành và chuẩn về mặt kỹ thuật. “Ở từng ngành, từng lĩnh vực đã có cơ sở dữ liệu riêng nhưng cần tập hợp và kết nối vào kho dữ liệu dùng chung. Muốn vậy phải khẩn trương xây dựng khung công nghệ về cơ sở dữ liệu. Bên cạnh các đầu việc do sở ngành, địa phương phối hợp thực hiện cùng Ban điều hành đề án, thì còn những phần việc ở từng ngành, từng địa phương chủ động thực hiện và coi đó là nhiệm vụ kinh tế - xã hội phải hoàn thành trong năm 2018”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.   

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu phải tính toán phương thức tài chính đồng bộ với giải pháp kỹ thuật. Phải xác định rõ dự án nào thực hiện bằng tiền ngân sách; dự án nào kêu gọi xã hội hóa và các nguồn vốn đầu tư khác. Riêng năm 2018, xác định dự án ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn cần bổ sung vốn để báo cáo xin ý kiến HĐND thành phố. “Trong quá trình thực hiện phải lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xác định những phần việc, dự án có sự phối hợp của các chuyên gia, đơn vị của Việt kiều và nước ngoài có hoạt động thực tiễn liên quan đến đô thị thông minh. Bên cạnh nguồn nhân lực trẻ, đào tạo mới, cũng phải tiến hành đào tạo bổ sung cho đội ngũ cán bộ đang làm việc trong bộ máy công quyền thành phố”, đồng chí Nguyễn Thành Phong kết luận.

GIA QUẢNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

UBND TPHCM là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TPHCM ​

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 95,38% tổng số ĐBQH. Theo nghị quyết, UBND TPHCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Quy hoạch

“Xanh hóa” công trình xây dựng

Trong năm 2020, ngành xây dựng và bất động sản chiếm đến 36% mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu và phát thải chiếm 37% tổng lượng phát thải CO2 liên quan đến sử dụng năng lượng. Đặc biệt, trong tổng lượng khí thải đó, các hoạt động vận hành tòa nhà phát thải chiếm 27% tổng lượng phát thải CO2 hàng năm. 

Tin buồn

Tin buồn

Ban Tổ chức Trung ương; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TPHCM; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long; Quận ủy - UBND - UBMTTQVN quận 3, TPHCM; Chi bộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
" />