Không để xảy ra vướng mắc do thiếu văn bản hướng dẫn

Với tính chất quan trọng của các dự án luật liên quan đến bất động sản (BĐS), chiều 19-6, Chính phủ đã trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024 thay vì 1-1-2025, tức là sớm hơn 5 tháng.

Chính phủ nêu rõ, quyết định sớm đưa các luật này vào cuộc sống nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Việc này cũng đồng thời tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường BĐS; đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư nhất là các dự án đầu tư công, dự án BĐS, dự án nhà ở trong đó có nhà ở xã hội; bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi...

Đây là yêu cầu đặt ra của Quốc hội khi biểu quyết thông qua các luật này. Song, đến ngày 18-6, mới chỉ có 1/16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được ban hành; 7 văn bản quy định chi tiết Luật Nhà ở và 4 văn bản quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản đều chưa được ban hành…

Để việc đưa luật vào cuộc sống sớm 5 tháng có ý nghĩa, rất cần chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các văn bản hướng dẫn chi tiết; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiệu quả khi thực thi các luật.

Tin cùng chuyên mục