Không nên xây dựng trạm bơm kiểm soát nước triều rạch Văn Thánh

Hội đồng phản biện Trung tâm Tư vấn phát triển (Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TPHCM) vừa có kết luận đề nghị không nên xây dựng trạm bơm 60.000m3/giờ để kiểm soát nước triều rạch Văn Thánh.

Để quyết định cụ thể và chính xác, bên tư vấn cần đo đạc hoàn chỉnh, chính xác bình đồ lưu vực rạch Văn Thánh và chỉ rõ các hướng tiêu ra sông Sài Gòn, hướng tiêu vào rạch Văn Thánh để nghiên cứu giải pháp hiệu quả hơn, tránh gây ngập úng khu dân cư xung quanh.

Tg.L
 

Các tin, bài viết khác