Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng

Ngày 31-1, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tiến hành phân công lao động hợp lý và tổ chức tốt quá trình lao động của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức lao động và thời giờ làm việc đã được phê duyệt, áp dụng cơ chế khoán theo công việc hoặc theo thời gian thực hiện công việc.

 Bên cạnh việc khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những CBCCVC nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng thời giờ làm việc cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét thưởng đối với CBCCVC vi phạm thời giờ làm việc. Đối với CBCCVC, chỉ thị nêu rõ, không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi game trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực; phải có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy định cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị  

QUANG PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: "Kết quả tại huyện Củ Chi là thành quả chung của người dân"

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: "Kết quả tại huyện Củ Chi là thành quả chung của người dân"

Chiều 23-9, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dự sơ kết 7 ngày (từ ngày 16-9 đến 22-9) thực hiện kế hoạch phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19, thực hiện phục hồi kinh tế, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới tại huyện Củ Chi.

Bút Sài Gòn

Rồi sẽ ổn thôi

- Vài ngày qua, người Sài Gòn khấp khởi mong nhịp sống trở lại bình thường. Bao nhiêu công sức đã dồn vào phòng chống dịch, vùng xanh càng mở rộng thì càng được an toàn. Miễn dịch cộng đồng sắp đạt được, rồi cuộc sống lại sinh sôi.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn