Kiểm tra việc thực hiện dự án cải tạo và phát triển cảnh quan đô thị ven sông Đồng Nai

(SGGP).- Ngày 9-4, tại Hà Nội, Bộ TN-MT đã làm việc với các bộ: NN-PTNT, Xây dựng, GTVT và các cơ quan liên quan về vấn đề kiểm tra việc thực hiện dự án cải tạo và phát triển cảnh quan đô thị ven sông Đồng Nai nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 2089/VPCP-KTN ngày 27-3-2015 của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Thái Lai đã đề nghị các bộ, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, cử đại diện tham gia đoàn công tác liên bộ để kiểm tra việc thực hiện dự án. 

Các đơn vị liên quan cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ dự án, lập báo cáo gửi Bộ TN-MT. Trong đó, báo cáo cần đánh giá, làm rõ những vấn đề cơ bản như: việc tuân thủ quy định pháp luật có liên quan đến dự án thuộc phạm vi quản lý của bộ, những vấn đề kỹ thuật dự án cần tuân thủ và vấn đề khác liên quan, đánh giá tác động của dự án đến dòng chảy, phòng chống lụt bão, thiên tai, biến đổi khí hậu… Báo cáo cần nêu cụ thể các tồn tại nếu có, các vấn đề chủ đầu tư cần bổ sung, làm rõ để bảo vệ dòng sông Đồng Nai. Bộ TN-MT sẽ tổng hợp ý kiến góp ý của UBND các địa phương trên lưu vực hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trước ngày 28-5-2015.

Đại diện các bộ, ngành cũng đã trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan về kiểm tra việc thực hiện dự án, đánh giá tác động của dự án để đề xuất xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến Dự án cải tạo và phát triển cảnh quan đô thị ven sông Đồng Nai.

Đại diện Bộ GTVT cho rằng, các bộ cần tập trung rà soát lại tất cả các công việc UBND tỉnh Đồng Nai đã làm, chỉ ra những mặt được và chưa được, từ đó làm căn cứ đánh giá bổ sung và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị cần bổ sung thêm báo cáo chung của UBND tỉnh Đồng Nai về tất cả các hồ sơ quy hoạch và tiến trình thực hiện dự án và các tài liệu đánh giá kết quả tác động môi trường đối với dự án.

NGỌC MINH

Các tin, bài viết khác