Kiểm tra việc ưu đãi và hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

UBND TPHCM đã yêu cầu các sở liên quan báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14-1-2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Cụ thể, Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ về đầu tư các công trình hạ tầng; việc hỗ trợ, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ về đầu tư các công trình hạ tầng; hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cho các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện ưu đãi tài chính về đất đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời; ưu đãi về phí bảo vệ môi trường; hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và bồi thường; hỗ trợ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

TÂM TUYỀN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 8 giờ ngày 16-1-2021 đã có 94.306.164 ca xác nhận mắc Covid-19, có 2.017.757 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 24.102.429 ca mắc, 401.856 tử vong; Ấn Độ: 10.543.659 ca mắc, 152.130 ca tử vong; Brazil: 8.394.253 ca mắc, 208.291 ca tử vong; Nga: 3.520.531 ca mắc, 64.495 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.536 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.380 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.