Kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở-ngành, Thanh tra TP, Công an TP và UBND các quận - huyện lập kế hoạch, có phương án cụ thể và thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các công trình xây dựng không phép, sai phép, vi phạm quy trình quản lý chất lượng, quản lý ngầm đô thị.

TP chỉ đạo các cơ quan chức năng phải nắm chắc công tác quản lý xây dựng sau phép để đưa công tác quản lý xây dựng trên địa bàn TP vào nền nếp, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân và tài sản Nhà nước. Quá trình kiểm tra, thanh tra nếu có vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBNDTP để có chỉ đạo xử lý kịp thời. Mọi sự bao che, dung túng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

H.NH

Các tin, bài viết khác