Kiến nghị bỏ quy định nộp phạt để hợp thức hoá công trình sai phép

(SGGPO).- Đó là một trong những kiến nghị của Sở Xây dựng TPHCM với Bộ Xây dựng để trình Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác giữa Sở Xây dựng TPHCM với Sở  Xây dựng các tỉnh - thành phố miền Tây và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010-2015 được tổ chức tại TPHCM sáng ngày 27-11.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, Nghị định 121/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng quy định rõ, các công trình xây dựng không phép, sai phép và sai thiết kế được phê duyệt (gọi chung là công trình trái phép) không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng công trình lân cận, không tranh chấp và xây dựng trên đất thuộc quyền hợp pháp thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% phần giá trị xây dựng trái phép đối với nhà ở riêng lẻ và 50% đối với công trình thuộc dự án đầu tư. Sau khi chủ đầu tư nộp phạt mới được cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng (hợp thức hoá phần xây dựng sai phép).

Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, quy định này chồng chéo với NĐ 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Cụ thể, NĐ 43 chỉ yêu cầu để hợp thực hoá công trình xây dựng trái phép thì chỉ cần có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng trái phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt chứ không quy định nộp lại số lợi bất hợp pháp bằng 40-50% giá trị phần xây dựng trái phép như quy định tại NĐ 121. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TPHCM cũng nêu thực tế, mặc dù NĐ 121 được ban hành từ năm 2013 nhưng đến nay TPHCM vẫn chưa thể áp dụng quy định này cho bất cứ trường hợp nào vì rất khó để tính được phần giá trị xây dựng trái phép. Nhằm giải quyết những vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM đã kiến nghị bãi bỏ quy định nộp phạt này.

Về việc này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, Bộ sẽ kiến nghị sửa đổi quy định này, cụ thể là sẽ điều chỉnh trong dự thảo nghị định sửa đổi NĐ 121 dự kiến sẽ đưa ra lấy ý kiến của các địa phương và các đơn vị liên quan trong tháng 12-2015.


      Nhung Nguyễn

Các tin, bài viết khác