Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Hàng loạt đảng viên vi phạm liên quan đến AIC đã bị kỷ luật. Trong đó, có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và nguyên Giám đốc Sở Y tế.

Thongcao-BCH.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Ngày 19-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị để xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhận thấy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để các chủ đầu tư có những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC cung cấp; một số gói thầu có vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 và nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ luật theo điều 4, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Liên quan đến vi phạm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh 2 nhiệm kỳ trên có trách nhiệm của 18 đảng viên. Trong đó, đối với 2 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo UBKT Trung ương xử lý. 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có 13 đảng viên vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật (trong đó có 1 đảng viên đã bị khai trừ ra khỏi đảng nên không xem xét thi hành kỷ luật)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật cảnh cáo đối ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mai Xuân Hải, nguyên Giám đốc Sở Y tế.

Kỷ luật khiển trách đối với 10 đảng viên. Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với 10 đảng viên nêu trên.

Đối với vi phạm, khuyết điểm của các đảng viên có liên quan trong việc quản lý Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Đinh Thị Giang, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Hồ Văn Điềm, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Trung Tường, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai do bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến vi phạm xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ia Grai.

Tin cùng chuyên mục