Lập Hội đồng Khoa học tư vấn chiến lược phát triển TPHCM

(SGGP).- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định lập Hội đồng khoa học TPHCM. Hội đồng gồm 21 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trên nhiều lĩnh vực để tư vấn UBND TP trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư vấn xây dựng, hoạch định và thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy; tham gia xây dựng các dự thảo chiến lược, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, điều hành của UBND TP trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, khoa học xã hội theo yêu cầu của Thành ủy, UBND TP.

Hội đồng cũng sẽ đề xuất, góp ý kiến áp dụng các thành tựu tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển lớn ở TPHCM; tư vấn về phương hướng, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao. Cùng với đó, lựa chọn và đề xuất khen thưởng các sáng kiến, các đề tài, đề án và các nghiên cứu có giá trị, được triển khai, áp dụng thành công vào sản xuất và đời sống.

Thành viên Hội đồng khoa học, gồm: GS-TS Nguyễn Ngọc Giao; PGS-TS Phan Minh Tân; GS-TS Lê Hoài Quốc; GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn; PGS-TS Phan Xuân Biên; GS-TS Phan Thị Tươi; GS-TS Khoa học Nguyễn Ân Niên; TS Trần Du Lịch; PGS-TS Trần Hoàng Ngân; PGS-TS Đặng Văn Phan; PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa; PGS-TS Trương Thị Hiền; GS-TS Trần Hồng Quân; TS Hồ Thiệu Hùng; PGS-TS Ca Lê Thuần; PGS-TS Nguyễn Thế Nghĩa; GS-TS, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng; GS-TS Nguyễn Sào Trung; GS-TS Bùi Chí Bửu; TS Nguyễn Thị Thanh Kiều và ông Tô Bửu Giám, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu.

VÂN ANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sản phẩm công nghệ

Câu chuyện công nghệ

Thị trường - chính sách