Lập UB Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

(SGGP).- Hôm qua 31-8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký quyết định thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy để tổ chức chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng nhằm thực hiện thống nhất và có hiệu quả các nội dung của “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020”.

Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 với số tiền 3.335 tỷ đồng huy động từ nhiều nguồn khác nhau. 

N.HÀ

Các tin, bài viết khác