Lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Trưởng thành từ trong khói lửa chiến tranh, trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 anh dũng trong chiến đấu, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, chính quyền, nhân dân “miền Đông gian lao mà anh dũng”, “cực Nam Trung bộ bất khuất, kiên trung”.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2022), Báo SGGP đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7, về truyền thống LLVT Quân khu 7.

* Phóng viên: Truyền thống của Quân khu 7 trong chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả như một bản hùng ca vang mãi tự hào với những chiến công huyền thoại, khẳng định sức mạnh, ý chí của toàn dân tộc quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù. Thiếu tướng có thể khái quát một số nét tiêu biểu của LLVT Quân khu 7 đạt được trong 77 năm qua?

- Thiếu tướng NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG: Quân khu 7 trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành sứ mệnh lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Ngày nay, Quân khu 7 đang tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. LLVT Quân khu 7 tự hào dệt nên truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”. 

Trong thời kỳ đổi mới, Quân khu 7 đã thực hiện tốt 3 chức năng. Đó là đội quân chiến đấu, công tác, lao động sản xuất, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Qua đó trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc, với nhiều chủ trương, mô hình sáng tạo mang tính chiến lược và có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu 7 phát triển nhanh và bền vững.

Vừa qua, LLVT Quân khu 7 đã thể hiện rõ vai trò chủ lực, nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu “chống dịch, cứu dân”, góp phần rất quan trọng kiểm soát, khống chế, từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Càng trong khó khăn gian khổ, LLVT Quân khu 7 càng khẳng định sự trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ và làm sáng đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - bộ đội của dân trong tình hình mới.

Lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng (hàng đầu bên phải) kiểm tra tiến độ thực hiện đường tuần tra biên giới 

* Địa bàn Quân khu 7 có vị trí đặc biệt quan trọng về phòng thủ chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam và cả nước, để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thời gian tới Quân khu 7 sẽ tập trung một số giải pháp nào?

- Quân khu 7 là địa bàn chiến lược, trọng điểm có biên giới, biển đảo, đô thị, đồng bằng, rừng núi, nơi phát triển năng động về mọi mặt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thời gian tới LLVT Quân khu 7 sẽ tập trung thực hiện 4 giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn chỉnh thế bố trí chiến lược trên địa bàn. Chủ động phối hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, xử lý các tình huống trên địa bàn trọng điểm chiến lược và tập trung đầu tư xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở các địa bàn trọng điểm, xung yếu và biên giới, ven biển, đảo…

Thứ 2, các đơn vị quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, chính xác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ 3, LLVT Quân khu 7 tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành, quận, huyện và phòng thủ quân khu vững chắc. Các đơn vị thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những bức xúc, khó khăn của nhân dân. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Quân khu 7 với các địa phương.

Thứ 4, xây dựng LLVT Quân khu 7 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, theo hướng tinh, gọn, mạnh, ưu tiên đảm bảo quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đóng quân ở biên giới, biển, đảo. Cùng với đó là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kết hợp chặt chẽ có hiệu quả kinh tế với quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi để không ngừng nâng cao tiềm lực quân sự - quốc phòng; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đóng quân ở biên giới, ven biển, đảo và chủ động tiếp cận, áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

* Nhiệm vụ của Quân khu 7 về đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới như thế nào, thưa Thiếu tướng?

- Quân khu 7 sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án của Quân ủy Trung ương, các kế hoạch, đề án của quân khu về đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Kịp thời giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên tuyến biên giới; đẩy nhanh tiến độ tiến tới hoàn thành phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn Quân khu 7.

Đồng thời tích cực tổ chức tuần tra song phương, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân khu 7 với cơ quan, tổ chức, các ban, ngành ở Trung ương và địa phương của bạn, đặc biệt là trong bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển, đảo... Cùng với đó là nâng cao khả năng dự báo chiến lược, năng lực tham mưu, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Lịch sử vẻ vang của Quân khu 7 mãi mãi ghi nhớ những mốc son gắn liền với những chiến công vang dội, cùng thành tích rất đỗi tự hào. Đó là được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất...

Quân khu 7 có 841 lượt đơn vị và 534 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2022, Quân khu 7 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bà Nguyễn Phương Nga trả lời phỏng vấn. Ảnh: HOÀNG MẠNH

Kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris - Bài 3: Hiệp định Paris 1973 là mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 – 27-1-2023), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP về ý nghĩa lịch sử cũng như bài học kinh nghiệm quý báu đối với ngoại giao Việt Nam qua thắng lợi trong đàm phán để đi đến ký kết hiệp định này.

Việt Nam và Thế giới

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (thứ hai từ trái sang) và Bộ trưởng Tan See Leng (phải sang) chứng kiến lễ ký Biên bản, nhân Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối Kinh tế Việt Nam-Singapore lần thứ 16

Singapore -Việt Nam: Lạc quan con đường phía trước

Các nhà lãnh đạo Singapore đã áp dụng động thái đúng đắn, là kết nối kinh tế với Việt Nam ở tầm chiến lược, trên cơ sở tin tưởng và khai thác những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của 2 nước.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.