Miền Trung oằn mình trong bão lũ

Miền Trung oằn mình trong bão lũ

Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 1
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 2
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 3
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 4
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 5
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 6
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 7
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 8
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 9
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 10
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 11
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 12
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 13
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 14
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 15
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 16
Miền Trung oằn mình trong bão lũ ảnh 17

TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI, MINH THƯ - Ảnh: MINH PHONG, DƯƠNG QUANG

Các tin, bài viết khác