Mở đợt kiểm tra doanh nghiệp trong vòng 2 tháng

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chánh Thanh tra Sở TN-MT TPHCM, cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về việc kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường các doanh nghiệp vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố, từ ngày 30-8 đến ngày 25-10-2013, Thanh tra Sở TN-MT sẽ tiến hành thanh, kiểm tra 12 doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại và 21 doanh nghiệp vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố.

Thanh tra sở sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh, các máy móc, thiết bị sản xuất, công tác bảo vệ môi trường, mẫu nước thải, khí thải… của các doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp không thực hiện đúng những quy định đã ban hành sẽ bị xử lý.

MINH HẢI

Các tin, bài viết khác