Chú ý

Mối quan hệ giữa tốc độ và mức độ va chạm

Theo UB ATGT Quốc gia mối quan hệ giữa tốc độ và mức độ va chạm như sau:
 
Khi ô tô đâm vào 1 vật với tốc độ 50km/giờ tương đương với ô tô rơi từ độ cao 10m.

Khi ô tô đâm vào 1 vật với tốc độ 44km/giờ tương đương với ô tô rơi từ độ cao 7,5m.

Khi ô tô đâm vào 1 vật với tốc độ 36km/giờ tương đương với ô tô rơi từ độ cao 5m.

Khi ô tô đâm vào 1 vật với tốc độ 25km/giờ tương đương với ô tô rơi từ độ cao 2,5m.

Ở tốc độ 70km/giờ, sự va đập tăng gấp 2 lần so với tốc độ 50km/giờ; tốc độ 87 km/giờ, sự va đập tăng lên gấp 3 lần so với tốc độ 50km/giờ. Tốc độ 100 km/giờ, sự va đập tăng lên gấp 4 lần so với tốc độ 50km/giờ.

Như vậy, các bác tài hãy suy nghĩ và giảm tốc độ nhằm đảm bảo dự an toàn khi tham gia giao thông cho chính mình và người khác.
 
T.NGUYÊN

Các tin, bài viết khác