Một doanh nghiệp ở Phú Quốc nợ thuế thuê đất hơn 702 tỷ đồng

Ngày 17-4, thông tin từ Cục thuế tỉnh Kiên Giang, đơn vị vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi dự án của Công ty TNHH MTV Hải Lưu Cửa Cạn.

Một doanh nghiệp ở Phú Quốc nợ thuế thuê đất hơn 702 tỷ đồng

Theo đó, ngày 27-10-2022, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã có công văn số 1401/CTKGI-QLN về việc kiến nghị xử lý nợ tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV Hải Lưu Cửa Cạn.

Ngày 21-11-2022, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang có công văn số 9246/VP-KT truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành như sau: “Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện của dự án, xem xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh theo nội dung công văn số 1401/CTKG-QLN”.

Đến ngày 12-01-2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất cho Công ty TNHH MTV Hải Lưu Cửa Cạn thực hiện nộp tiền từng lần theo cam kết số 24/2022/HLCC-BC ngày 07-12-2022. Theo đó, quý 1-2023 nộp 50 tỷ đồng; quý 2-2023 nộp 100 tỷ đồng; quý 3 nộp hết số tiền còn lại. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc giải quyết cho Công ty nộp là không đúng theo quy định của Luật quản lý thuế.

Song từ đó đến nay, Công ty TNHH MTV Hải Lưu Cửa Cạn vẫn không chấp hành nộp tiền thuê đất theo cam kết. Tính đến ngày 31-3-2023 tổng số tiền nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp là 702.768.680.387 đồng.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần thực hiện các biện pháp cưỡng chế Công ty TNHH MTV Hải Lưu Cửa Cạn bằng trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản, đóng băng tài khoản công ty nhưng không có hiệu quả. Công ty chưa có triển khai dự án, chưa hoạt động từ đó chưa đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang một lần nữa kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tiến hành biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thu hồi quyết định cho thuê đất theo điểm g, khoản 1, Điều 64 Luật đất đai năm 2013. Do quá thời hạn nhiều năm mà Công ty TNHH MTV Hải Lưu Cửa Cạn không triển khai xây dựng dự án theo đúng tiến độ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp và không chấp hành nghĩa vụ tài chính nộp tiền thuê đất theo quy định.

Tin cùng chuyên mục