Một số thông số đặc trưng chất lượng không khí tại các nút giao thông TP Hồ Chí Minh (giá trị trung bình tháng 10 năm 2007)

Ghi chú:

- Nguồn Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM
- Click vào bảng để xem chi tiết

Các tin, bài viết khác