MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ của nhân dân (*)

SGGP
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, tại buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” và trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần thứ 2 - năm 2020 (Sáng 15 tháng 11 năm 2020)

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý

Tôi rất hạnh phúc, khi được tham dự buổi họp mặt trang trọng, đầm ấm, có ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất (MTDTTN) Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Xin thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các vị đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên Mặt trận, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ làm công tác Mặt trận ở thành phố; đặc biệt là các vị được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; các tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần thứ 2 năm 2020, lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý

Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết, nhân nghĩa, thủy chung. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống quý báu đó luôn là giá trị cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh to lớn để vượt qua những khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, bảo vệ nền độc lập dân tộc, giữ gìn giang sơn bờ cõi, gầy dựng cơ đồ. Truyền thống đoàn kết và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết thành chân lý muôn đời “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Chân lý đó luôn được Đảng ta kiên trì vận dụng và phát triển sáng tạo trong quá trình lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và phương châm hành động nhất quán của MTDTTN Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam, kể từ ngày thành lập.

90 năm hành trình đoàn kết dân tộc biết bao gian lao thử thách, nỗ lực, hy sinh và thành tựu. 90 năm tuy có nhiều hình thức và tên gọi khác nhau, nhưng MTDTTN Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu cao cả của dân tộc; là nơi hội tụ và phát huy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào, trí tuệ và sức mạnh không gì lay chuyển nổi của người Việt Nam yêu nước.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý

Chúng ta vừa nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ôn lại từng chặng đường vẻ vang, lịch sử của Mặt trận. Qua đó, chúng ta càng thấy rõ vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của MTDTTN Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam, trong gần một thế kỷ qua. Kế thừa và phát huy thành quả qua 90 năm, MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy truyền thống và xây dựng tầm nhìn về tương lai. Với trọng tâm hướng về cơ sở mà thực chất là bắt đầu từ cơ sở, các cấp đã đổi mới nội dung, điều chỉnh phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp luôn là lực lượng tiên phong đi trước. Các sáng kiến, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam TPHCM được người dân đồng tình ủng hộ có kết quả thiết thực. Các hoạt động giám sát phản biện xã hội, các hình thức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân được quan tâm tăng cường. Từ những hoạt động này, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân thành phố được nuôi dưỡng và phát triển.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý

Thành tựu của TPHCM thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố. 

Xin thay mặt cho Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức thành viên đã và đang ngày đêm đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý

Bên cạnh những thành tựu đáng trân trọng và tự hào, chúng ta phải thẳng thắn và nhìn nhận rằng những kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn và chưa được như mong muốn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng so sánh với các thành phố hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Chúng ta còn nhiều hạn chế trong nhiều chỉ số quan trọng như: Hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị, hạ tầng dịch vụ đô thị, chất lượng dịch vụ y tế … Vẫn còn một số vấn đề tồn đọng qua nhiều năm chưa thể xử lý căn cơ như: Ngập nước, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường không khí và môi trường nước, trật tự an toàn xã hội, chất lượng nguồn nhân lực, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức hành chính. Điều này đặt ra các thách thức to lớn và quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cả trước mắt lẫn lâu dài. 

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ thành phố đã đề ra là “Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, tăng cường phối hợp hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó là trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng xứng đáng với tầm vóc và sứ mệnh, là nguồn sức mạnh động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trên tinh thần đó, tôi thống nhất với 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề ra. Để việc thực hiện có hiệu quả, tôi xin gợi ý với các đồng chí tiếp tục nghiên cứu trao đổi thực hiện trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, chúng ta đều biết nền tảng hoạt động của MTTQ Việt Nam TPHCM bắt đầu từ cơ sở và cộng đồng dân cư. Có gần dân, sát dân, mới thấu cảm lòng dân. Khi người dân gặp khó khăn, bức xúc, có người kịp thời chia sẻ, hỗ trợ, có như thế người dân mới an tâm, mới tin tưởng, gắn bó và đoàn kết. Khi người dân đã có lòng tin, mọi việc sẽ thuận lợi, sẽ thành công. Bác Hồ đã dạy chúng ta, có một số việc khi nhân dân, quần chúng ủng hộ ta ít thì thành công ít, ủng hộ nhiều thì thành công nhiều, ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Chúng ta học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải luôn nhớ lời dạy của Bác.

Thứ hai, giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là một chức năng của MTTQ được Hiến pháp quy định, song nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự chỉ đạo, lãnh đạo của một đảng cầm quyền. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Thành ủy sẽ tiếp tục quy định những cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp làm đúng và làm tốt chức năng của mình. Toàn Đảng bộ TPHCM sẽ triển khai, quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Người. Nói đi đôi với làm, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, theo đó, muốn nhân dân đoàn kết, đồng lòng thì trước hết mỗi cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu thực hiện. Để nhân dân tin tưởng, yêu thương thì mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Để MTTQ Việt Nam TPHCM thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, trước hết mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp trong toàn hệ thống chính trị thành phố, phải có chương trình hành động trước khi được giao nhiệm vụ với cam kết là “Làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm báo cáo giải trình một cách công khai, minh bạch”. 

Thứ ba, MTTQ Việt Nam TPHCM phải biết tiếp tục nghiên cứu và tìm lời giải cho những câu hỏi đặt ra là làm thế nào để huy động các nguồn lực từ trong nhân dân để xây dựng và phát triển thành phố; MTTQ Việt Nam TPHCM làm sao để kết nối với người giỏi, người tài, người có kinh nghiệm với mong muốn đóng góp, xây dựng thành phố với tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe. Làm cầu nối cho mỗi ý tưởng, đeo bám từng ý kiến, từng vấn đề từ trong nhân dân, của nhân sĩ, trí thức và của mọi người ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Làm sao để mọi ngả đường hướng về sự thịnh vượng và phát triển của thành phố đều được khai thông, thịnh vượng, mọi ngả đường đều hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Làm sao để mỗi người dân thành phố có thể cảm nhận được hình ảnh của mình trong thành phố mà mình đang sống, đang yêu và khi xa là nhớ về thành phố. Muốn làm tốt những việc trên thì Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM phải thật sự chăm lo cho MTTQ Việt Nam các cấp và các thành viên của Mặt trận thật sự mạnh, chăm lo đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận thật sự yên tâm đứng trên vị trí công tác của mình. Đó là nhiệm vụ quan trọng mà Thành ủy sắp tới đây sẽ triển khai.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý

Chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề phải giải quyết, song tại diễn đàn này, chúng ta chưa thể trình bày tất cả được, sẽ chờ chúng ta bàn vào dịp khác. Tại buổi gặp mặt trang trọng hôm nay, một lần nữa, chúng ta tưởng nhớ với lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản và Cách mạng Việt Nam, MTTQ  Việt Nam. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ lãnh đạo tiền bối, các cán bộ lão thành đã cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp vẻ vang của MTTQ  Việt Nam. Dịp này, chúng ta trân trọng ghi nhận và biểu dương các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; vinh danh 10 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần thứ 2 năm 2020; và vinh danh 73 gia đình có 3 thế hệ, 2 thế hệ từng tham gia công tác Mặt trận; các ba, các mẹ, các anh, các chị, các em, các cá nhân cũng như gia đình đã có nhiều cống hiến tích cực cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong đại gia đình MTTQ Việt Nam.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM kêu gọi sự đồng tâm, hiệp lực của nhân dân thành phố, sự đồng hành của doanh nghiệp, sự ủng hộ của kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, sự hợp tác của bạn bè quốc tế cùng chung sức đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM luôn là khối đại đoàn kết của ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành phố. Chúc các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe và có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình, văn minh, hiện đại.

Trân trọng cảm ơn!


(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký hai quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, và bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP