Mua bán điện trực tiếp để thu hút đầu tư nước ngoài

Theo Bộ Công thương, việc xây dựng và áp dụng chính sách mua bán điện trực tiếp (nhà máy điện và khách hàng) sẽ có tác động rất lớn tới thu hút đầu tư nước ngoài.

IMG_8333.webp
Điện sẽ được bán trực tiếp từ nhà máy điện tới các tập đoàn theo đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia. Ảnh minh họa

Bộ Công thương thông tin, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này vừa hoàn thiện lần 1 dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA) để lấy ý kiến của các bên liên quan.

Trước đó, hồi cuối tháng 3-2024, Văn phòng Chính phủ đã có hai công văn thông báo Bộ Công thương được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng dự thảo nghị định này để trình Chính phủ trong tháng 5-2024.

Ngày 9-4, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 814/QĐ-BCT thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng nghị định. Đến nay, dự thảo lần 1 của Nghị định về cơ chế DPPA đã hoàn thiện, trong đó có đề xuất các quy định về: cơ chế mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng; mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia…

Trong dự thảo này, các vấn đề cơ bản như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các hình thức của cơ chế mua bán điện trực tiếp đã được xác định rõ ràng, đi cùng với đó là các quy định về hợp đồng, giá mua bán, cơ chế thanh toán giữa các bên và đặc biệt là trách nhiệm của các bên tham gia mua bán điện theo cơ chế DPPA.

Riêng đối với hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, dự thảo nghị định chia thành 3 mục với các đối tượng tham gia mua bán điện khác nhau là: Mua bán điện giữa đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua thị trường giao ngay; mua bán điện và thanh toán giữa khách hàng sử dụng điện lớn và tổng công ty điện lực; mua bán điện và thanh toán giữa khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện.

Bộ Công thương thông tin, cơ quan này đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các bên liên quan cho dự thảo này để tổng hợp, hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 30-4.

Cơ quan soạn thảo cho rằng, xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa nhà đầu tư sản xuất điện và khách hàng sử dụng điện quy mô lớn sẽ hình thành phương án tài chính tích cực theo hướng thị trường, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư, đồng thời sẽ có tác động rất lớn đến thu hút đầu tư vào Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục