Ưu tiên ngân sách lắp điện mái nhà tại các công sở

Bộ Công thương đề nghị các tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản tự tiêu và cần ưu tiên ngân sách để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại trụ sở các cơ quan, công sở...

IMG_8326.jpeg
Điện mặt trời mái nhà

Ngày 16-4, Bộ Công thương thông tin, vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, đang đăng tải trên cổng thông tin của bộ này để lấy ý kiến của các bên liên quan.

Trong dự thảo, điện mặt trời mái nhà được định nghĩa là điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và được kết nối với thiết bị, kết cấu xây dựng phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện.

Mái nhà của công trình xây dựng gồm: nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hiện hữu, được đầu tư, xây dựng theo quy định.

Nghị định này quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái các công trình xây dựng nhằm mục đích tự sản, tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Theo dự thảo, công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông quy định tại nghị định này.

Bộ Công thương khuyến khích các tổ chức, cá nhân kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu với đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống lưu trữ điện để chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng điện.

Bộ Công thương cũng đề nghị ưu tiên bố trí ngân sách để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công.

Tuy nhiên, các trường hợp phát triển điện mặt trời mái nhà không thuộc phạm vi của nghị định này, gồm điện mặt trời mái nhà thực hiện theo khoản 11, điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; điện mặt trời mái nhà thực hiện theo cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân... Bộ Công thương sẽ hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ xem xét.

Tin cùng chuyên mục