Mùa xuân và “chuyện ấy”

Bao nhiêu là đủ?

Đây vẫn là vấn đề tranh cãi giữa các nhà khoa học. Có người cho rằng, tần số sinh hoạt không nhất thiết, chỉ cần sau đó cơ thể không mệt mỏi và không ảnh hưởng tới năng lực làm việc của ngày kế tiếp là được.

Tuy nhiên, theo y học cổ truyền, tần số và khả năng sinh hoạt nên thuận theo sự biến đổi của thiên nhiên, phải tuân thủ quy luật “Xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn” (mùa xuân thì sinh ra, mùa hạ thì trưởng thành, mùa thu thu liễm, mùa đông bế tàng). Theo đó, “xuân nhất, hạ nhị, thu nhất, đông vô”, ý muốn nói “liều lượng” mỗi mùa mỗi khác. Sách Dưỡng sinh tập yếu khuyên: Mùa xuân ba ngày một lần, mùa hạ và mùa thu một tháng hai lần và mùa đông thì tạm thời “bế quan tỏa cảng”.

Lúc nào thì nên?

Mặc dù còn nhiều vấn đề chưa làm sáng tỏ, nhưng căn cứ vào kết quả nghiên cứu đã thu lượm được, không ít chuyên gia cho rằng tháng 4 hàng năm là thời gian thụ thai tốt nhất. Mặt trời chiếu chếch nên ảnh hưởng của bức xạ ion đối với trái đất cũng giảm, rất có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, giữa tỷ lệ thụ thai và nhiệt độ không khí có một mối quan hệ nhất định. Khu vực ôn đới, khi nhiệt độ bình quân trong tháng là trên 160C: tỷ lệ thụ thai cao, dưới 110C: tỷ lệ thụ thai thấp; khu vực Á nhiệt đới, trên 13,60C: tỷ lệ thụ thai cao, trên 230C: tỷ lệ thụ thai thấp. Khu vực nhiệt đới, khi nhiệt độ bình quân trong tháng là 200C: tỷ lệ thụ thai cao; trên 280C: tỷ lệ thụ thai thấp. Mùa xuân, nhiệt độ thường từ 10 - 220C, là thời kỳ có tỷ lệ thụ thai tương đối cao.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng: thụ thai vào mùa lạnh thì khả năng sinh hạ nam tử nhiều hơn nữ tử và ngược lại thụ thai vào mùa nóng thì sinh hạ nữ tử nhiều hơn.

Có cần kiêng kỵ?

Theo tư tưởng “thiên nhân hợp nhất”, “thiên nhân tương ứng”, các sách cổ đều cho rằng: mùa xuân quay về hướng đông, xuân thuộc mộc và hướng đông cũng thuộc mộc nên việc “sinh hoạt” rất có ích. Tuy nhiên, sinh hoạt mùa xuân cũng phải chú ý một số vấn đề như sau:

– Yếu tố tâm lý, tinh thần trong sinh hoạt: phải khoan dung, khoáng đạt, lạc quan vui vẻ, khiến cho tình ý được cởi mở, không được để tâm trạng bị uất ức, nổi giận.

– Không nên sinh hoạt khi đã uống quá nhiều rượu và ăn quá nhiều đồ ăn ngọt béo vì rượu là thứ đại nhiệt, có thể gây rối loạn và giảm chất lượng tinh binh.

– Giai đoạn cuối xuân đầu hạ, vào những ngày đầu có mưa rào sấm chớp, không nên thụ thai, vì trẻ sinh ra thường ốm yếu.

– Cuối cùng, mặc dù mùa xuân là mùa “liều lượng” có thể tăng lên, nhưng cũng không vì thế mà lạm dụng, bởi lẽ mọi sự thái quá đều có thể phát sinh “bất cập”.

NGUYỄN VĂN THANH

Các tin, bài viết khác