Năm 2014: 1.450 tỷ đồng bảo vệ môi trường

(SGGP).- Ngày 14-10, tại TPHCM, lãnh đạo các Bộ TN-MT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo về tình hình tổng chi ngân sách sự nghiệp môi trường tại Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ TN-MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã trình bày về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2014. Theo đó, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ phân công đã tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường, các quy định, hướng dẫn bảo vệ môi trường của ngành; duy trì, đảm bảo hoạt động thường xuyên của hệ thống quan trắc môi trường quốc gia theo Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg; quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình và hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…, với tổng ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường trung ương là 1.450 tỷ đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2015, các bộ, ngành sẽ tập trung thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ môi trường; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường ở những điểm nóng, bức xúc; xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt ở các lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai; xử lý chất thải rắn ở các đô thị, khu công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề, khu dân cư tập trung; xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường quốc gia; hệ thống thông tin cảnh báo môi trường cộng đồng; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý…, với tổng nhu cầu đăng ký sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2015 trên 2.255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có kinh phí cụ thể cho ngân sách sự nghiệp môi trường, do vậy, Bộ TN-MT dự kiến đề nghị tổng kinh phí năm 2015 là 1.800 tỷ đồng và sẽ ưu tiên bố trí vốn đối với các dự án chuyển tiếp từ các năm trước.

ĐỨC TRUNG

Các tin, bài viết khác