Năm 2016, TPHCM còn thiếu 1.283,5 tỷ đồng chống ngập

(SGGP).- Ngày 6-5, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM báo cáo UBND TP tình hình thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn TP trong năm 2016. Để giải quyết chống ngập, nhu cầu vốn năm 2016 cần 2.008,8 tỷ đồng, còn thiếu 1.283,5 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2016, TP sẽ khởi công mới 7 dự án (đã bố trí 96,5 tỷ đồng), trong đó một dự án hoàn thành năm 2017 (xây dựng hệ thống thoát nước QL1 đoạn từ đường Lê Thị Riêng đến ngã tư Ga - quận 12), 6 dự án còn lại hoàn thành năm 2018. Trong năm này, TP cũng thực hiện 25 dự án chống ngập cấp bách bằng vốn ủy quyền (đã bố trí 100 tỷ đồng). Đây là các dự án sửa chữa, nạo vét hệ thống cống thoát nước.

Ngoài ra, TP đang có 18 dự án chuẩn bị đầu tư, dù đã lập dự án đầu tư từ năm 2015 nhưng do Luật Đầu tư công nên phải đợi HĐND TP (dự án nhóm B) và UBND TP (dự án nhóm C) thông qua chủ trương. Các dự án này dự kiến hoàn thành năm 2018-2020.

Trong 56 dự án có 23 dự án chuyển tiếp (đã bố trí 527,3 tỷ đồng) gồm 8 dự án đã hoàn thành và nghiệm thu, 12 dự án hoàn thành năm 2016, 3 dự án hoàn thành năm 2017.


QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác