Ngăn chặn lợi ích nhóm trong quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

SGGP
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 24-CT/TU về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước (gọi tắt là nhà, đất nhà nước) và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP xây dựng kế hoạch tổ chức kê khai tất cả tài sản nhà, đất nhà nước; phân loại, nêu rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp. Ban Thường vụ quận ủy - huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất nhà nước được giao quản lý, tạm quản lý; đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng và chủ động khắc phục những thiếu sót, vi phạm; lập danh mục nhà, đất trống, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án và chưa xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn. 

Chỉ thị cũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp rà soát quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, từ đó tham mưu sửa đổi, bổ sung quy trình, quy định về công tác quản lý, bán, cho thuê, liên doanh, liên kết, cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển nhượng dự án liên quan đến nhà, đất nhà nước đảm bảo hiệu quả kinh tế và theo đúng pháp luật.

Trước mắt, UBND TP chỉ đạo các sở ban ngành tham mưu, đề xuất quy chế về quản lý, khai thác quỹ nhà, đất nhà nước; quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn. Cùng với đó là chỉ đạo Thanh tra TP thanh tra, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý.

Ban cán sự đảng UBND TP cũng được giao chỉ đạo UBND TP đánh giá thực trạng, hiệu quả mô hình quản lý, sử dụng nhà, đất nhà nước. Sau khi kiểm kê, rà soát thì tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất mô hình quản lý thống nhất, sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất nhà nước, trình Ban Thường vụ Thành ủy trong quý 1-2020. 

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhiều nơi còn buông lỏng, thiếu sót, sai phạm như: sử dụng không đúng mục đích, bị chiếm dụng; cho thuê, bán nhà, đất không đúng đối tượng, không đúng quy định.

Việc xác định giá thuê, giá trị nhà, đất để tham gia liên doanh, liên kết, cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển nhượng dự án tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị... không sát với giá thị trường, gây thất thu ngân sách và có nơi tạo nhóm lợi ích để trục lợi.

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giữ tín cho bền

- Lô vải thiều Bắc Giang chính vụ đầu tiên của xứ mình đã được người tiêu dùng Hà Lan mua và khen ngon. Những đơn hàng khác cũng tiếp tục đáp xuống xứ này và đi tiếp sang Pháp, Đức, Na Uy… Tiêu thụ tốt năm nay thì năm tới trái vải sẽ có cửa sáng ở trời Âu.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn