Nghĩ về Quân đội Nhân dân

Lịch sử 68 năm hình thành và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) khẳng định: Trung với Đảng, hiếu với dân là bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ. Như vàng thử lửa, phẩm chất ấy trong gian nan, ác liệt càng ngời sáng. Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm, đến bây giờ người ta vẫn chưa lý giải hết vì sao một đất nước nghèo nàn lạc hậu, một quân đội người không đông, trang bị vũ khí không hiện đại như dân tộc VN và QĐNDVN lại đánh thắng những kẻ thù xâm lược to lớn, hùng mạnh đến như vậy. Trong những ngày này, cả nước ta đang kỷ niệm 40 năm trận Điện Biên Phủ trên không - Hà Nội 12 ngày đêm, càng có dịp để bạn bè thế giới hiểu thêm về sức mạnh VN, QĐNDVN.

Có thể có nhiều cách lý giải, nhưng điều chúng ta dễ dàng nhận thấy có những nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, QĐNDVN là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Đây vừa là bản chất vừa là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Từ Đội VN Tuyên truyền Giải phóng quân với 34 chiến sĩ, trang bị vũ khí thô sơ tại khu rừng Trần Hưng Đạo do Bác Hồ tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, QĐNDVN không ngừng lớn mạnh, càng chiến đấu càng trưởng thành, cùng toàn Đảng, toàn dân giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu không phải là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu thì không thể có đủ sức mạnh để đánh thắng kẻ thù hơn mình gấp trăm lần về vũ khí trang bị và sự giàu có về vật chất. Nếu không phải một đội quân lấy độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu thì làm sao có thể có những trận quyết chiến chiến lược như các chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Điện Biên Phủ trên không - Hà Nội 12 ngày đêm (1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975)…

 Thứ hai, các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. Các cuộc chiến tranh chính nghĩa ấy là của toàn dân tộc, chứ không chỉ của riêng quân đội. QĐNDVN là lực lượng nòng cốt. Chúng ta chắc chắn không thể nào quên khí thế hừng hực quyết tâm chiến đấu mỗi khi đất nước có chiến tranh, có kẻ thù xâm lược. Mọi người đều tự nguyện xung phong ra trận. Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù. Đâu có giặc là ta cứ đi. Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cả nước là chiến trường, toàn dân là lính… đó không chỉ là những dòng khẩu hiệu mà là ý chí quyết tâm của cả dân tộc. Huy động sức mạnh tổng hợp, cả nội lực và ngoại lực; phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, chọn cho mình cách đánh riêng, đó chính là phương châm của Đảng và quân đội ta. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ ba, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tình yêu thương đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân là yếu tố mang tính quyết định cho sự trưởng thành và lớn mạnh của QĐNDVN. Quân đội của bất cứ quốc gia nào cũng có chức năng nhiệm vụ rõ rệt. QĐNDVN là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Quân đội ấy do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng lập, giáo dục và rèn luyện nên có mục tiêu, lý tưởng cao cả; có chức năng, nhiệm vụ gắn liền với độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ấy từ nhân dân mà ra, được nhân dân coi như con đẻ của mình, cưu mang đùm bọc. Đó là chỗ dựa vững chắc để QĐNDVN trưởng thành, đủ sức hoàn thành trách nhiệm nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong đợt sinh hoạt triển khai Nghị quyết Hội nghị BCHTƯ lần thứ 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Bộ Chính trị đã đánh giá rất cao về Đảng bộ quân đội nói riêng và quân đội ta nói chung. Có 3 điểm nổi bật.

Thứ nhất, Đảng bộ quân đội đoàn kết, ổn định, đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ được phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Thứ hai, trong quân đội không có tình trạng “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống”.

Thứ ba, QĐNDVN đã phối hợp cùng CAND và các lực lượng khác để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh.

Trong 3 điểm ấy, điểm thứ hai rất đáng quan tâm, mang tính thời sự hiện nay. Trong khi Đảng ta nhận định, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tha hóa, biến chất, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ thì QĐNDVN - lực lượng nòng cốt để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng không có biểu hiện ấy.

Thật đáng mừng. Nhưng mọi việc đều có thể xảy ra. Quân đội ta không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phải không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; chủ động và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo; xung kích phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kết hợp kinh tế với quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN.

Đến lượt mình, để QĐNDVN hoàn thành sứ mạng nặng nề và vinh quang trên, Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa xây dựng quân đội ta vững mạnh cả về tư tưởng chính trị và tổ chức. Chăm lo nâng cao chất lượng sống, huấn luyện và học tập của người chiến sĩ là câu chuyện không chỉ của riêng các cấp ủy, chỉ huy trong quân đội mà là của toàn Đảng, của toàn dân ta. Có như thế, chúng ta mới góp phần xây dựng quân đội ta ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Đại tá nhà báo Trần Thế Tuyển

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn