Nghiệm thu đề tài về phần mềm quản lý công tác PCCC

Hội đồng nghiệm thu cấp TP vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp TP: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác PCCC của Cảnh sát PC&CC TPHCM” do Thạc sĩ, Thiếu tướng Trần Triều Dương, nguyên Giám đốc Cảnh sát PC&CC TPHCM làm Chủ nhiệm đề tài.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng - Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Thư ký đề tài được Chủ nhiệm đề tài ủy quyền đã báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được Phần mềm quản lý các mặt công tác PCCC của Cảnh sát PC&CC TP như tình hình cháy nổ và cứu nạn - cứu hộ, công tác kiểm tra an toàn PCCC, công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ … Phần mềm này có thể giúp lãnh đạo chỉ huy có thể chủ động truy xuất vào mọi dữ liệu quản lý các mặt công tác của đơn vị để biết được tình hình hiện trạng công việc mà mọi CBCS đang thực hiện. Tương tự, Ban Giám đốc có thể biết được mọi tình hình và công việc cũng như số liệu quản lý các mặt công tác của từng đơn vị trực thuộc, qua đó kiểm tra được chất lượng, tiến độ công việc của cấp dưới một cách nhanh chóng, khoa học và có hệ thống.

Tiến sĩ Phan Thành Công - Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng đã nhận xét đánh giá đây là một đề tài có tính ứng dụng thực tiễn rất cao, sản phẩm của đề tài là phần mềm hỗ trợ quản lý được các mặt công tác PCCC của Cảnh sát PC&CC TP một cách khoa học, giúp các cấp lãnh đạo chỉ huy có thể truy xuất thông tin số liệu tình hình các mặt công tác của từng đơn vị và của toàn bộ Cảnh sát PC&CC một cách nhanh chóng, chính xác. Nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành các mục tiêu yêu cầu và nội dung theo hợp đồng đã được phê duyệt. Hội đồng nghiệm thu đồng ý nghiệm thu đề tài và đề nghị Cảnh sát PC&CC TP cần có kế hoạch để sớm đưa phần mềm vào sử dụng thực tế tại các đơn vị trực thuộc Cảnh sát PC&CC TP.

Các tin, bài viết khác

Giao thông vận tải

Quy hoạch kiến trúc

Phát triển bền vững

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo Sở TN-MT TPHCM, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, TPHCM đã và đang triển khai nhiều kế hoạch hành động để ứng phó. Đơn cử như trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố thực hiện công tác kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng ở doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng trên 6 triệu kWh/năm.