Nghiên cứu phương án kéo dài chu kỳ đăng kiểm với các phương tiện mới sử dụng

Ngày 9-3, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về công tác đăng kiểm phương tiện giao thông.
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu phương án kéo dài chu kỳ đăng kiểm với các phương tiện mới sử dụng
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu phương án kéo dài chu kỳ đăng kiểm với các phương tiện mới sử dụng

Thông báo nêu rõ, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng huy động các đơn vị có chức năng, đủ điều kiện thực hiện hoạt động đăng kiểm của hai bộ tham gia hỗ trợ, đồng thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.

Để đảm bảo cung cấp dịch vụ công kịp thời cho người dân, trước mắt, Bộ trưởng Bộ GTVT cần khẩn trương huy động điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, TPHCM kết hợp tăng ca, kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT khẩn trương sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó xem xét sửa đổi bổ sung quy định cho phép miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất; nghiên cứu phương án kéo dài chu kỳ đăng kiểm với các phương tiện mới sử dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về an toàn của phương tiện.

Bộ GTVT có trách nhiệm rà soát các vấn đề bất cập, vướng mắc để trình Chính phủ ban hành nghị quyết giải quyết ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trong đó nghiên cứu phương án cho phép các trung tâm bảo trì, bảo dưỡng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe ô tô đủ điều kiện được tham gia thực hiện kiểm tra kỹ thuật để kiểm định xe.

Về lâu dài, Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an để xem xét phương thức tách bạch công tác quản lý và hoạt động dịch vụ công của các trung tâm kiểm định; quy hoạch hợp lý mạng lưới các cơ sở kiểm định chất lượng; tăng cường công tác đào tạo, quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ đăng kiểm viên gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.

Tin cùng chuyên mục