Người điều khiển xe máy chuyên dùng phải qua lớp bồi dưỡng Luật Giao thông đường bộ

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT về Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ (GTĐB) cho người điều khiển xe máy chuyên dùng khi  tham gia GTĐB.

Theo đó, ngoài việc phải có bằng hoặc chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng do cơ sở đào tạo cấp, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi tham gia GTĐB phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật GTĐB với số tiết học được quy định như sau: Luật Giao thông đường bộ: 12 tiết học; Điều lệ báo hiệu đường bộ Việt Nam: 8 tiết; Quy định xử lý về vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB: 4 tiết; Quy định về cấp đăng ký, biển số, kiểm định xe máy chuyên dùng tham gia GTĐB: 3 tiết; Ôn tập, kiểm tra: 5 tiết. Chứng chỉ này có giá trị không thời hạn và được sử dụng trong phạm vi cả nước.

Người có chứng chỉ bị mất hoặc bị hư hỏng và có tên trong hồ sơ lưu tại nơi cấp chứng chỉ được xét cấp lại chứng chỉ. Hồ sơ cấp lại bao gồm: đơn xin cấp lại chứng chỉ; chứng chỉ bị hỏng hoặc đơn trình báo mất có xác nhận của UBND phường, xã, nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thời hạn cấp lại sau 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Được biết, xe máy chuyên dùng tham gia GTĐB bao gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp di chuyển trên đường bộ đang khai thác…

Q. NGUYÊN

Các tin, bài viết khác