Nguyên nhân của bệnh thành tích, giải pháp khắc phục

Trong hơn bốn mươi lăm năm qua, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp giáo dục - đào tạo đã có những bước phát triển rất đáng tự hào, đã đào tạo ra được một đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng và quyết định cho sự phát triển đất nước, điều đó không ai có thể phủ định được.

Tuy nhiên trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, có lúc có nơi chất lượng dạy và học còn hạn chế, không tương xứng với mục tiêu giáo dục và đào tạo, yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế - xã hội còn thấp.

Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả của nó. Trong đó có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi có 4 nguyên nhân cơ bản, chủ yếu:

1. Do nhiều quy định, hướng dẫn về nội dung chương trình giảng dạy và tiêu chí thang điểm thi đua không phù hợp, chậm thay đổi nên không khả thi thực hiện, tạo áp lực chỉ tiêu cho cấp dưới.

2. Do áp lực từ số lượng và chất lượng, theo quy luật chọn lọc tự nhiên thì người giỏi, khá phải ít; nhưng tiêu chuẩn thi đua của ngành giáo dục - đào tạo thì tỷ lệ giỏi, khá gần như tuyệt đối, nếu không bệnh thành tích thì lấy đâu ra con số này.

3. Công tác dân chủ, công khai, minh bạch trong thi đua khen thưởng là hết sức quan trọng, phải nâng cao ý thức tự giác thi đua. Hiện nay, giáo dục xem thi đua như công tác hành chính, không tạo động lực để mang đến sự thi đua thực sự giữa nhà trường, giáo viên và học sinh.

4. Công tác kiểm tra chuyên môn, kỷ luật chưa được quan tâm đúng mức, phát hiện sai sót thì không chấn chỉnh kịp thời, không phân công trách nhiệm, phụ trách công việc cụ thể.

Tóm lại, bệnh thành tích trong ngành giáo dục và đào tạo phải tìm được đúng nguyên nhân của nó mới chữa trị được, phải có sự đồng lòng từ trên xuống dưới. Nhất là từ Bộ Giáo dục và đào tạo, lãnh đạo UBND các cấp phải lãnh đạo, định hướng, đổi mới căn bản toàn diện nội dung chương trinh giảng dạy, tiêu chí thi đua sát thực tiễn hơn, thường có kiểm tra đánh giá bổ sung cho phù hợp, có thưởng phạt nghiêm minh những trường hợp gian dối, báo cáo không trung thực. 

Báo SGGP Online mở Diễn đàn Chống bệnh thành tích trong giáo dục. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ email: sggponline@sggp.org.vn

Tin cùng chuyên mục