Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo

(Trích tham luận của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi tới hội thảo quốc gia với chủ đề “Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người cộng sản mẫu mực, sáng tạo” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2010))

Nhớ về anh Nguyễn Văn Linh - Mười Cúc, chúng ta nhớ về một con người đã dành hầu hết cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH của nhân dân ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là chiến sĩ cách mạng kiên cường, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế.

…Đồng chí là một trong số không nhiều nhà cách mạng lúc bấy giờ, tuy sinh ra ở miền Bắc, nhưng sống và hoạt động khắp cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của nước ta. Kể cả thời gian sau này nữa, thì hơn một nửa cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn bó với miền Nam ruột thịt, với cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
 
Trong thời gian đó, đồng chí đã từng đảm nhiệm các trọng trách khác nhau: Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, quyền Bí thư và Bí thư Xứ ủy Nam bộ, Bí thư và Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy Bộ chỉ huy Miền, Bí thư Quân ủy Miền, năm 1975 tham gia Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn…
 
Bất cứ ở cương vị nào, đồng chí đều thể hiện năng lực lãnh đạo và tổ chức chỉ đạo thực tiễn đúng đắn và sáng tạo, đặc biệt là công tác tổ chức và vận động quần chúng. Đúng như Đảng ta nhận định “Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc thuộc về toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh”.

Giữa những năm 80, lúc còn là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí cùng với Thành ủy tiến hành thí điểm những đổi thay trong cơ chế quản lý kinh tế ở một số doanh nghiệp nhà nước tại TP đông dân nhất cả nước này. Đó là những bước đột phá đầu tiên mặc dù chưa hoàn thiện nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp tồn tại ở nước ta đã nhiều năm. Cùng với những thử nghiệm cải cách ở các địa phương khác trong cả nước, đó là những tín hiệu nói lên yêu cầu bức xúc từ cuộc sống đòi hỏi phải thay đổi. Lúc này, Đảng ta đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI với nội dung đổi mới toàn diện. Sự sáng tạo, năng động của địa phương và ngành đã giúp TƯ hoạch định đường lối, chính sách cho thời kỳ đổi mới.

Tháng 12-1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI tiến hành, đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư của Đảng. Đó là sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn vì đồng chí Nguyễn Văn Linh tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng đổi mới của toàn Đảng và toàn dân ta. Đường lối đổi mới do Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI vạch ra là chính xác, rõ ràng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhưng thực hiện trong cuộc sống và đạt tới thành công không dễ dàng. Lúc này, nước ta đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội sâu sắc, tình hình quốc phòng - an ninh rất phức tạp, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đứng trước nguy cơ tan rã.

Trước tình hình hiểm nghèo đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TƯ kiên trì chấp hành đường lối Đại hội VI, cụ thể hóa vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và các lĩnh vực khác, đối nội và đối ngoại. Nhờ đó tình hình đất nước qua từng năm được cải thiện dần, lương thực từ chỗ không đủ ăn đã tiến tới xuất khẩu được, hàng tiêu dùng trong nước bớt khan hiếm hơn, giá cả phi mã được kiềm chế. Cái lớn nhất là sản xuất lưu thông hàng hóa được cởi trói, hoạt động theo cơ chế thị trường với vai trò quản lý của nhà nước, quyền tự chủ, sáng tạo năng động trong sản xuất, kinh doanh của cơ sở từng bước được xác lập. Quan hệ giữa nước ta và các nước láng giềng được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện hòa bình để phát triển đất nước...

Điều đáng ghi nhận là trong lãnh đạo và chỉ đạo, đồng chí luôn nhấn mạnh đổi mới phải có nguyên tắc. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà là thay đổi hình thức, cách làm để có chủ nghĩa xã hội đích thực, vừa giữ vững nguyên tắc cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa năng động, sáng tạo phù hợp với tình hình đất nước về sự thay đổi của thời đại. Đồng chí kịch liệt phê phán sự hoài nghi dao động xuất hiện trong một số người. Đồng chí sắc sảo và nhạy bén khi sớm nhận định rằng: Hiện nay trên thế giới còn có một số người cao giọng cổ vũ cho đa nguyên ý kiến trong Đảng và trong xã hội, chúng ta kiên quyết bác bỏ vì sớm muộn điều đó cũng dẫn tới đa đảng, đảng đối lập.

Nói về dân chủ, đồng chí nói dân chủ là bản chất của chế độ ta, chúng ta phải từng bước mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội, nhưng dân chủ phải có lãnh đạo, không phải tự phát muốn làm gì thì làm dẫn đến hỗn loạn xã hội. Trong tình hình công cuộc đổi mới vừa mới tiến hành lúc bấy giờ, những ý kiến chỉ đạo nói trên của đồng chí thật có giá trị và kịp thời.

Nay đọc lại những bài phát biểu của đồng chí tại Hội nghị TƯ 6, 7, 8 khóa VI, đọc Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội... chúng ta thấy tính nguyên tắc cách mạng ở đồng chí Nguyễn Văn Linh là một hệ thống quan điểm nhất quán, rõ ràng. Ở những bước ngoặt của thời cuộc trong nước và quốc tế, tính nguyên tắc cách mạng của người lãnh đạo cao nhất của Đảng có giá trị định hướng tư duy và hành động cho toàn xã hội, giữ vững sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng. Điều này là bài học lớn và có giá trị lâu dài đối với Đảng ta...

Tuấn Sơn

tuấn sơn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ

Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xây dựng Đảng

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Tháo gỡ cho cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã

Việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cắt giảm số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp phường, xã, thị trấn đã gây không ít khó khăn cho các địa phương tại TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ và chính các cán bộ không chuyên trách. Trong các đợt tiếp xúc cử tri vừa qua, chăm lo cho cán bộ cấp cơ sở cũng là vấn đề được cử tri ở nhiều nơi đề cập, kiến nghị HĐND TPHCM và Quốc hội phải quan tâm tháo gỡ.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP