Nhà máy nước BOO Thủ Đức chưa thể phát nước

(12G).- Dự án xây dựng Nhà máy nước BOO Thủ Đức được triển khai thực hiện từ năm 2005 và đã hoàn tất cơ bản phần trạm bơm nước thô và nhà máy xử lý nước nhưng chưa thể phát nước.

Nguyên nhân do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thi công chậm của một số nhà thầu nên đến nay tuyến ống truyền dẫn nước sạch vẫn chưa được hoàn thành. Hạn chế này dẫn đến tình trạng chưa thể phát nước sạch để có nguồn thu hoàn trả nợ gốc cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Hồ Thu

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất