Nhà xây dựng tạm được hỗ trợ khi thực hiện quy hoạch

(SGGP).– Tại cuộc họp với các sở - ngành để hoàn thành dự thảo Quyết định về cấp phép xây dựng (CPXD) ngày 17-1, UBND TPHCM đã thống nhất với kiến nghị của Sở Xây dựng TP về việc công trình xây dựng tạm (được CPXD tạm) trong khu quy hoạch sẽ được hỗ trợ khi thực hiện quy hoạch. Mức hỗ trợ này sẽ do UBND TP quy định theo hướng tương đương với giá bồi thường vì theo quy định hiện hành, chỉ có công trình được CPXD mới được thực hiện bồi thường theo quy định.

Ngoài ra, TP cũng đã thống nhất một số nội dung cụ thể để đưa vào dự thảo quyết định về CPXD như: các trường hợp nhà đất thuộc khu vực đã có quy hoạch 1/500 nhưng chưa có quyết định thu hồi đất sẽ CPXD tạm. Quy mô công trình tạm tối đa 3 tầng, kể cả tầng lửng, mái che cầu thang. Ngoài ra, dự thảo về CPXD cũng quy định, dự án đầu tư trên khu đất nhỏ hơn 500m² và nhà ở riêng lẻ trong đô thị phải phù hợp thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành mới được CPXD.

Trường hợp nhà ở thuộc khu vực, tuyến phố đã cơ bản ổn định nhưng chưa có thiết kế đô thị hoặc quản lý kiến trúc quy hoạch thì được áp dụng các quy định về kiến trúc, quy hoạch của địa phương. Tuy nhiên, quy định này chỉ được thực hiện đến tháng 7-2013, sau đó phải thực hiện theo đúng các điều kiện về CPXD quy định tại NĐ 64/2012 của Chính phủ là phải có thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch.

H.Nh.

Các tin, bài viết khác