Nhiều khu công nghiệp vẫn xử lý nước thải theo kiểu đối phó

(SGGP). - Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường), hiện nay trong cả nước có 148/194 khu công nghiệp (tăng 7 khu công nghiệp so với năm 2013) đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, nhiều hệ thống trong số này không vận hành hết công suất mà chỉ xử lý khoảng 60% lượng nước thải phát sinh. Lượng còn lại một phần do các cơ sở đã được miễn trừ đấu nối tự xử lý, nhiều trường hợp xử lý chưa đạt quy chuẩn vẫn xả trực tiếp ra môi trường.
 
Nhằm khắc phục tình trạng trên, Bộ TN-MT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm môi trường khu công nghiệp; hoàn thiện 12 tiêu chuẩn, 8 quy chuẩn quốc gia về môi trường; hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các quy định về quy chuẩn môi trường quốc gia...

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác