Nhiều ngành học không có thí sinh

Kết thúc xét tuyển đợt 1 năm 2022, không ít ngành ở nhiều trường đại học (ĐH) chỉ tuyển được vài thí sinh, thậm chí có ngành không có thí sinh trúng tuyển.

Sau đợt xét tuyển bổ sung, Trường ĐH Tây Nguyên có 4 ngành không có thí sinh trúng tuyển, gồm: Sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ sau thu hoạch, Quản lý tài nguyên rừng. Trong khi đó, các ngành Lâm sinh, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi có rất ít thí sinh nhập học. Tại Trường ĐH Tân Trào (Tuyên Quang), các ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế đầu tư, Tâm lý học không có thí sinh trúng tuyển đợt 1. Trường xét tuyển bổ sung nhưng kết quả vẫn không tuyển được thí sinh nào cho các ngành này. Một số ngành có thí sinh trúng tuyển đếm trên đầu ngón tay, như: Chính trị học, Lâm sinh, Sư phạm sinh học, Chăn nuôi, Quản lý văn hóa, Khoa học cây trồng, Công tác xã hội, Quản lý đất đai.

Tại Trường ĐH Hà Tĩnh, các ngành Kinh tế nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật xây dựng dù xét tuyển nhiều phương thức nhưng không có thí sinh trúng tuyển, một vài ngành chỉ có 1, 2 thí sinh. Tại Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng), ngành Kỹ thuật hạt nhân chỉ có 7 thí sinh trúng tuyển; ngành Sư phạm tin học cũng có 7 thí sinh; ngành Sinh học có 6 thí sinh, ngành Dân số và phát triển chỉ có 1 thí sinh.

Trước thực tế trên, nhiều trường ĐH cân nhắc sẽ kết thúc tuyển sinh vì nếu tiếp tục xét tuyển đến tháng 12 vẫn không có thí sinh.

Tin cùng chuyên mục