Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn

Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn

Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 1
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 2
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 3
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 4
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 5
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 6
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 7
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 8
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 9
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 10
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 11
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 12
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 13
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 14
Những “bóng hồng” CSGT dẫn đoàn ảnh 15

THÁI PHƯƠNG - ẢNH: DŨNG PHƯƠNG; Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác