Nước sông Hồng bị ô nhiễm kim loại nặng

(SGGP).- Theo Tổng cục Bảo vệ môi trường, kết quả lấy mẫu tại 5 điểm trên sông Hồng (Suối Lũng Pô, Lũng Pô, Ngòi Phát, Trạm kiểm soát Bản Vược, Trạm thủy văn Lào Cai) và 1 mẫu trầm tích đáy tại Trạm thủy văn Lào Cai cho thấy, giá trị DO, BOD5, Xianua (CN-), tổng chất rắn lơ lửng, Kẽm (Zn), Đồng (Cu), Cadimi (Cd), hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ đo đạt quy chuẩn cho phép.

Riêng có một số chất như tổng chất rắn lơ lửng, COD, Sắt (Fe) tại Lũng Pô, trạm kiểm soát Bản Vược, Trạm thủy văn Lào Cai trên sông Hồng; nồng độ Amôni tại trạm thủy văn Lào Cai; Chì (Pb) tại 5 điểm quan trắc trên đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Theo các cán bộ của Chi cục BVMT Lào Cai, gần đây nước sông Hồng có màu khác hơn (ví dụ tại điểm Lũng Pô nước sông Hồng đục, có mầu hơi vàng, khác màu hồng phù sa). Tại Trạm thủy văn Lào Cai, không khí xung quanh có mùi giống mùi xú uế, nước không có mùi, tuy nhiên khi lấy mẫu đất bên bờ trạm thủy văn thấy mùi thối.

Theo kết quả phân tích ban đầu cho thấy, nước sông Hồng tại các điểm quan trắc bị ô nhiễm bởi thông số COD, tổng Fe, Pb và tổng dầu, mỡ.

T.M.

Các tin, bài viết khác