Phạt 3 công ty chứng khoán phát hành trái phiếu Tân Hoàng Minh ​

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt 3 công ty chứng khoán tổng cộng gần 1 tỷ đồng vì sai phạm liên quan đến việc phát hành trái phiếu Tân Hoàng Minh

Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính với số tiền tổng cộng là 335 triệu đồng.

Trong đó, KIS bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Theo đó, KIS đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của Công ty cổ phần Cung điện Mùa đông (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) gồm: đợt 1: chào bán 254 tỷ đồng; đợt 2: chào bán 196 tỷ đồng, cùng vào tháng 11-2021; và đợt 3: chào bán 1.900 tỷ đồng tháng 3-2022. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ kể trên. 

Còn với số tiền phạt 85 triệu đồng là do KIS không báo cáo tài liệu theo quy định như: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý 4-2021, năm 2021, quý 1-2022; Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021...

KIS cũng không báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng hạn các tài liệu như: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý 2 và 3-2021; Báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý 3-2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành quý 4-2021.

Trước đó, UBCKNN cũng đã xử phạt hành chính đối với 2 công ty chứng khoán khác là An Bình 310 triệu đồng và Everest 400 triệu đồng liên quan đến chào bán trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trong đó, Công ty Chứng khoán An Bình là tổ chức tư vấn cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001 với giá trị 800 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty chứng khoán này lại không đảm bảo được các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác và có thể kiểm chứng được.

Công ty Chứng khoán Everest giữ vai trò là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho Công ty Cung Điện Mùa Đông thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, nhưng lại chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định, đồng thời báo cáo có nội dung sai lệch.

Tin cùng chuyên mục