Phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên TPHCM

Sáng 27-12, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2023.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cùng đại diện các ban, ngành đoàn thể, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TPHCM các thời kỳ và 420 đại biểu đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên TP.

Đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thay mặt lãnh đạo TP ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đề nghị Hội Sinh viên và phong trào sinh viên cần suy nghĩ thêm để tìm những giải pháp phù hợp, chủ động hơn trong hoạt động của hội và phong trào sinh viên những năm tiếp theo. Theo đồng chí, với cơ hội đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP đang kỳ vọng rất nhiều ở thế hệ sinh viên. Từ đó đồng chí cũng gợi ý một số nội dung đại hội cần thảo luận.

Cụ thể, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cần quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên trau dồi lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, học tập; chủ động nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng sinh viên; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Cùng với đó, nghiên cứu tổ chức thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần XI về “Xây dựng TPHCM trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiệu hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của TP mang tên Bác”.

Hội cũng cần quan tâm khơi dậy, phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước đóng góp cho sự phát triển TP. Song song đó, nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của tổ chức hội theo hướng ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn; chú ý tập hợp sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, sinh viên nước ngoài ở Việt Nam tham gia các hoạt động của hội; động viên, khích lệ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng nhấn mạnh đến kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ hội, lựa chọn, bồi dưỡng những hội viên nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, có năng lực chuyên môn nhằm tạo nguồn phát triển Đảng trong sinh viên. Trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ hội, “Sinh viên 5 tốt” đảm bảo đúng Điều lệ Đảng.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã trao tặng bảng đồng cho sinh viên TP. Bảng đồng có nội dung “Sinh viên TPHCM Trí tuệ - Bản lĩnh - Sáng tạo - Xung kích xây dựng thành phố thông minh, thành phố nghĩa tình”.

Với thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên cả nước, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cũng được Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ thi đua.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 9 cá nhân; Chủ tịch UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiều năm liên tục, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của TP.

Phấn đấu hỗ trợ 12.500 sinh viên có việc làm ổn định

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đặt mục tiêu: Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng lớp sinh viên TP thi đua là “Sinh viên 5 tốt”.

Theo đó, sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc, có tinh thần thượng tôn pháp luật, có lối sống đẹp. Sinh viên không ngừng sáng tạo, tích cực thi đua trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tự học, tự làm giàu tri thức…

Phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên TPHCM ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao tặng bảng đồng của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cho sinh viên TP

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên TPHCM - Bản lĩnh, Sáng tạo, Khát vọng, Hội nhập, Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VI dự kiến thực hiện 11 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, Hội phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội các cấp. Ít nhất 300 sinh viên và 15 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 500 sinh viên và 20 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; 10.000 sinh viên và 450 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường. 

Cùng với đó, Hội phấn đấu giới thiệu việc làm cho 250.000 lượt sinh viên, trong đó ít nhất 12.500 sinh viên có việc làm ổn định; vận động ít nhất 60 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên; tổ chức ít nhất 400 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiệm kỳ tới, hội cũng đặt mục tiêu tổ chức ít nhất 200 hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế; kết nạp mới ít nhất 350.000 hội viên…

Đại hội cũng đề ra một số công trình, chương trình, đề án trọng điểm như: công trình “Xây dựng không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TPHCM”; chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường”; đề án “Hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên thành phố” và đề án “Phát triển Ứng dụng hỗ trợ sinh viên SV360”.

Hơn 135,2 tỷ đồng học bổng cho sinh viên

Nhiệm kỳ qua, các hoạt động của hội đã khơi dậy sức trẻ thúc đẩy mạnh mẽ phòng trào sinh viên. Phương thức tổ chức hoạt động hội có nhiều đổi mới, sáng tạo. Nhiều hoạt động, mô hình, cách làm mới được triển khai thực hiện có sức lan tỏa và có giá trị nhân văn. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được duy trì thực hiện hiệu quả, tác động tích cực đến nhận thức, ý thức rèn luyện, phấn đấu của sinh viên…

Cụ thể, nhiệm kỳ 2015-2020, hội đã vận động hơn 135,2 tỷ đồng học bổng cho sinh viên (đạt 135,2%); giới thiệu 412.415 việc làm thêm (đạt tỷ lệ 103,1%); giới thiệu 299.546 chỗ trọ cho sinh viên (đạt tỷ lệ 149,8%). Hội cũng đã thực hiện gần 11 triệu ngày tình nguyện của sinh viên (đạt tỷ lệ 109,8%); có 17.539 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường (đạt tỷ lệ 116,9%) và 694 “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành (đạt tỷ lệ 173%)…

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Khí thế đầu năm mới

Khí thế đầu năm mới

Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

Bút Sài Gòn

Đứng chắc chân

Nhiều nhà phân tích thị trường đưa ra dự báo rằng xu hướng giá cả sắp tới sẽ nhích lên. Vậy chuyện này sẽ làm mảng bán lẻ ở xứ mình nở ra hay co lại?

Giao thông - Đô thị

Tin buồn