Phát triển quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

(SGGP).- UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Quỹ phát triển đất. Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn khác để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Quỹ thực hiện theo cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. 

N.QUANG

Các tin, bài viết khác