Phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Theo đó, có 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng với diện tích hơn 68ha, trữ lượng 10.245.500m3 nằm trên địa bàn các huyện Bến Lức, Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Vĩnh Hưng.

UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Sở TN-MT chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, vị trí đề xuất theo đúng quy định pháp luật. Các vị trí đề xuất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tỉnh và không nằm trong vùng cấm, vùng hạn chế hoạt động khai thác khoáng sản...

Trước đó, UBND tỉnh Long An cũng ban hành quyết định về việc khoanh định 15 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, với tổng diện tích 96,36ha.

Trong đó, huyện Thạnh Hóa có 4 khu vực với tổng diện tích 32,4ha; huyện Tân Hưng có 5 khu vực diện tích 31,17ha; huyện Vĩnh Hưng có 4 khu vực diện tích 16,89ha; thị xã Kiến Tường có 1 khu vực diện tích 5,3ha; huyện Tân Thạnh có 1 khu vực diện tích 10,6ha.

UBND tỉnh giao Sở TN-MT chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, hồ sơ, trình tự thủ tục bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Phối hợp UBND các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công bố công khai các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được duyệt trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, Sở TN-MT, chuyên mục tài nguyên và môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nói trên phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài nguyên.

Tin cùng chuyên mục