Phong trào Thi đua quyết thắng - Động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang TPHCM vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Điểm nổi bật là phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) TPHCM đã gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Với động lực của phong trào TĐQT, LLVT TPHCM còn phát huy tốt vai trò nòng cốt; luôn tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt quy chế, nội dung phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 7 và các chủ trương, đề án mới, nhất là chủ trương “tuyến sau hỗ trợ tuyến trước”. Thành phố đã hỗ trợ xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; công trình trên các vùng biển, đảo; hỗ trợ các đơn vị quân đội với kinh phí hơn 170 tỷ đồng.

Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với truyền thống “Sài Gòn - Gia Định anh hùng”, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu làm tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu được giao; chất lượng toàn diện được nâng lên, nhất là về chính trị, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ, trình độ văn hóa. Bên cạnh đó, những đột phá, mô hình, cách làm hay trong nâng cao chất lượng huấn luyện như: “3 cùng, 2 trước, 2 sau”, “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “Làm theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, “Kíp xe huấn luyện giỏi”... đã phát huy hiệu quả, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng say luyện tập. Qua đó, chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, nhiều nội dung đi vào chiều sâu vững chắc...

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện. Công tác hậu cần, kỹ thuật có bước phát triển toàn diện; đời sống, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm, vũ khí, trang bị kỹ thuật được đồng bộ. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách đền ơn, đáp nghĩa; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Trong 5 năm qua, LLVT TPHCM đã có trên 2.000 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 900 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Bộ Tư lệnh thành phố; gần 50 điển hình tiên tiến được đề nghị biểu dương, tôn vinh cấp Quân khu 7 và cấp Bộ Quốc phòng. Đó là kết quả sinh động thể hiện sức sống và hiệu quả của phong trào TĐQT, tạo động lực trực tiếp góp phần xây dựng LLVT TPHCM vững mạnh; xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

Phấn đấu trên tất cả lĩnh vực công tác

Trong giai đoạn mới, phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” và để phong trào TĐQT ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đạt kết quả cao hơn. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đặt ra các nhiệm vụ cụ thể: Thi đua yêu nước nói chung và phong trào TĐQT nói riêng thực chất là một cuộc vận động lớn; đòi hỏi tính xuyên suốt, lâu bền; tính liên kết và thống nhất cao từ tư tưởng, nhận thức đến hành động.

Vì vậy, trong tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị phải luôn chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm tính phong phú, sinh động, linh hoạt và sáng tạo, như: lồng ghép với sinh hoạt tập trung; phát động thi đua, mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống; tuyên truyền trên phương tiện thông tin nội bộ, hệ thống khẩu hiệu, bảng ảnh... Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ nhận thức rõ vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của phong trào TĐQT.

Đẩy mạnh thi đua đột phá vào công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT TPHCM trong tình hình mới... Cùng với đó, cần có nhiều đổi mới, sáng tạo trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng xây dựng chính phủ điện tử; chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đảm bảo tính toàn diện, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm; tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng; đặc biệt là vai trò xung kích của các đoàn viên, hội viên với mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức phù hợp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, lệch lạc. Coi trọng khâu tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi phong trào thi đua; khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích, chiến công; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua liên tục; đua đuổi vượt các điển hình, giành đỉnh cao mới trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng cho nhân dân

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ LLVT TPHCM đã tận tâm phục vụ, hỗ trợ cho người dân trong các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa; dũng cảm đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, khâm liệm thi hài, hỏa táng, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19…, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng cho nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần, ý chí, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng NGUYỄN VĂN NAM

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM

Tin cùng chuyên mục