Phỏng vấn một con số

- Thưa anh, số liệu báo cáo mùa cuối năm của rất nhiều cơ quan, ban ngành lâu nay đều gắn liền với bơm hoặc bột nở. Từ ngữ chuyên môn gọi đó là thổi phồng thành tích, nói kiểu dân gian là “có ít xịt ra nhiều”. Quy kết vậy có oan ức gì không?

- Nói vậy trúng phóc thực trạng rồi, chẳng oan trái gì. Vì cái lợi riêng, chỗ nào cũng bơm thổi số liệu cho bự lên, rồi tô màu cho đẹp đủ bề. Nhưng nếu những số đẹp đó có thực chất, đời sống dân tình đã thực sự lên hương thì xã hội đã không xảy ra nhiều thứ tậm tịt kéo dài.

- Phải nói cho ngay, dòm số đẹp là người có chuyên môn hiểu liền đó là “vẽ”. Nhưng tại sao cấp trên cứ thấy số đẹp là hoan hỉ, còn cấp dưới thì cứ chế tạo tình hình sáng sủa một cách tạm gọi là… xạo ke?

- Dễ hiểu mà. Cấp dưới cần phải tranh công, còn cấp trên thì phải chứng tỏ năng lực với cấp trên nữa. Địa phương đã thế, bộ ngành cũng chẳng hơn. Chính vì vậy, tăng trưởng GDP của địa phương nào cũng cao, nhưng gộp chung tăng trưởng cả nước lại thấp. Cứ thế, nên người báo cáo trung thực kiếm mãi không ra!

- Anh có cao kiến gì để thay đổi tình trạng đó không?

- Chỉ cần rà soát, đối chiếu số liệu sát rạt với thực tế, rồi cách chức người báo cáo láo. Cứ vậy là hết nạn số liệu bay lượn như diều!

Tin cùng chuyên mục