Quản lý không gian, kiến trúc tại khu trung tâm TPHCM

(SGGP).- Theo Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị khu trung tâm hiện hữu TPHCM (930ha) vừa được UBND TP phê duyệt, các công trình thuộc Khu 930ha phải tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được quy định tại quy chế; không phải lập thủ tục xin cung cấp chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, chỉ thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Theo đó, quy chế này có các nội dung quy định về: chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đến từng lô đất, bao gồm hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, khoảng lùi được áp dụng để cung cấp thông tin quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình; quy định quản lý về hình thức kiến trúc, màu sắc, các nguyên tắc liên quan đến không gian ngầm, không gian mở, hoạt động đường phố, quy định khác đối với các khu vực đặc biệt được sử dụng để tham khảo khi xem xét các công trình, dự án cụ thể. Tại quy chế này, TP cũng đã thông qua danh sách công trình dự kiến nghiên cứu bảo tồn làm cơ sở để xem xét, rà soát và ban hành danh mục các công trình cần bảo tồn trong khu trung tâm TP.

Theo đó, trong quá trình thực hiện, chủ sở hữu các công trình này phải tuân thủ các quy định về bảo tồn, xây dựng, sửa chữa liên quan đến các công trình bảo tồn tại quy chế. Nếu có yêu cầu sửa chữa, tháo dỡ phải thông qua Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc TP trước khi báo cáo đề xuất, trình UBND TP xem xét, quyết định.

TP cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển, UBND các quận 1, 3, 4, Bình Thạnh và các sở ban ngành có liên quan căn cứ danh sách này để tiếp tục rà soát, xác định các công trình cần phải bảo tồn nguyên trạng đưa vào danh mục để bảo vệ, các công trình không cần bảo tồn nguyên trạng có thể tháo dỡ, xây dựng mới theo quy hoạch. TP yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND liên quan tổ chức công bố công khai quy chế này để người dân biết.

MINH HUY

Các tin, bài viết khác