Quản lý quy hoạch đất đai tại các cảng hàng không, sân bay

Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) và Cục Hàng không Việt Nam (CHK) vừa ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động. Báo SGGP xin giới thiệu một số nội dung trong công tác phối hợp quản lý quy hoạch đất đai tại các cảng hàng không, sân bay…

Phối hợp quản lý quy hoạch

Phối hợp công bố quy hoạch: Quân chủng PK-KQ phối hợp với CHK chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại cảng hàng không, sân bay xác định ranh giới quy hoạch và tiến hành cắm mốc theo các phân khu chức năng thuộc Hàng không dân dụng (HKDD) quản lý, Quân sự quản lý; khu vực dùng chung theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với khu vực do HKDD quản lý hoặc do Quân sự quản lý theo quy hoạch; các đơn vị, doanh nghiệp phải giữ nguyên ranh giới quy hoạch. Trước khi tiến hành xây dựng các công trình, lắp đặt các thiết bị có khả năng ảnh hưởng tới mỗi bên, Cảng vụ hàng không và thủ trưởng các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ có trách nhiệm báo cáo cấp trên theo quy định, thông báo, lấy ý kiến và được sự nhất trí của các bên có liên quan.

Đối với quy hoạch khu vực sử dụng chung, chấp hành nghiêm Điều 20 (Trách nhiệm quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự), chương V của Nghị định 83/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Phối hợp quản lý đất đai

Trên cơ sở quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, CHK và Quân chủng PK-KQ xác định ranh giới quy hoạch để báo cáo UBND tỉnh, thành phố ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp quản lý đất đai phục vụ cho hoạt động HKDD thực hiện theo quy định tại Điều 57, chương III, Luật HKDD VN năm 2006.

Cảng vụ hàng không khu vực chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ đóng quân tại địa bàn có trách nhiệm thống kê, báo cáo hiện trạng sử dụng đất dân dụng tại các cảng hàng không, sân bay và nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch cảng hàng không được duyệt, báo cáo CHK để phối hợp với Quân chủng PK-KQ triển khai thực hiện.

Khi tiến hành đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch, CHK và Quân chủng PK-KQ phối hợp chặt chẽ, thống nhất di dời các công trình, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và báo cáo cấp có thẩm quyền bàn giao đất để xây dựng các công trình phục vụ hoạt động bay của HKDD, quân sự và đảm bảo quốc phòng, an ninh, kinh tế.

Phối hợp quản lý đầu tư, xây dựng

Hàng năm, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm lập kế hoạch, thống kê, thông báo kế hoạch đầu tư tại các khu vực dùng chung cho các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ và các đơn vị có liên quan đóng quân trên địa bàn cảng hàng không, sân bay.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp các công trình, lắp đặt các trang thiết bị, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thông báo kịp thời, cụ thể, chi tiết thời gian, tiến độ thực hiện và các đề nghị cụ thể đối với việc phối hợp của các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ đóng quân trên địa bàn cảng hàng không, sân bay.

Phối hợp quản lý khu vực lân cận

Đối với các khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay, hai bên phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn quản lý khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay; kiểm soát những hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay, được quy định tại Điều 12, Chương I, Luật HKDD VN.

Quản lý chướng ngại vật hàng không: hai bên phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan quản lý chướng ngại vật hàng không theo Luật HKDD VN và Nghị định 20/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 về quản lý chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý bảo vệ vùng trời Việt Nam.

Nguyễn Thu Tuyết (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Bút Sài Gòn

Sự kiện & Bình luận

Tin buồn