Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ

Tại hội thảo, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đề cập đến tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đồng chí, từ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng được mở rộng bao gồm 5 trụ cột cơ bản: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Chiều 8-11, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Quận ủy quận Phú Nhuận (TPHCM) tiếp tục Hội thảo Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ ảnh 1 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: THU HƯỜNG

5 trụ cột trong công tác xây dựng Đảng

Tại hội thảo, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề cập đến tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đồng chí, từ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng được mở rộng bao gồm 5 trụ cột cơ bản: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Qua đó cho thấy, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quản lý đảng viên là vấn đề hệ trọng gắn với sự sống còn của Đảng. 

Cũng theo đồng chí, việc xác định đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng đắn là hết sức quan trọng nhưng để đường lối, nhiệm vụ chính trị trở thành hành động cách mạng của toàn Đảng toàn quân, toàn dân thì phải làm tốt công tác tư tưởng. “Nhiệm vụ trọng yếu của công tác tư tưởng không chỉ là việc triển khai, phổ biến chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên mà còn phải rà soát, xác định xem cần chủ động định hướng tư tưởng thế nào, cần “xây” gì, và “chống” những tư tưởng sai lệch gì để nghị quyết đi vào cuộc sống”, đồng chí nhận định.

Từ đó, đồng chí cho rằng trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ quận Phú Nhuận nói riêng và các tổ chức Đảng nói chung trong xây dựng tư tưởng cách mạng phải đảm bảo tinh thần 6 dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đồng thời, tập trung chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa.

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ ảnh 2

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo tham luận tại hội thảo. Ảnh: THU HƯỜNG

Để thực hiện tinh thần trên, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14. Song, đồng chí nhận định, vấn đề đặt ra là cần nhanh chóng khắc phục tình trạng xung đột pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tránh rủi ro khi thi hành công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, cần có quy chế cụ thể để bảo vệ người dám nghĩ, đảm làm vì lợi ích chung. Cùng với đó, bên cạnh tinh giản biên chế cũng cần có cơ chế tiền lương, cơ chế phân bổ cán bộ, công chức hợp lý với từng địa phương; bố trí, luân chuyển cán bộ hợp lý, chọn đúng người đúng việc, phát huy được người tốt, người tài. 

Đồng thuận với ý kiến quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, Th.S Nguyễn Thành Phương (Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận Phú Nhuận) nhấn mạnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định “công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diên, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt”, trong đó “công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Việc đánh giá cán bộ được Ban Thường vụ Quận ủy quận Phú Nhuận quan tâm thực hiện chặt chẽ và đúng theo quy định “mỗi nhiệm kỳ đánh giá tổng thể một lần đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý vào cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ. Ngoài ra, quận cũng mạnh dạn thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh quản lý. Chẳng hạn, mô hình kiêm nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng cần phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng. Theo Th.S Nguyễn Thị Phương Mai (Học viện Cán bộ TPHCM), Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới; quan điểm “dân là gốc” là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, Đại hội XIII của Đảng cũng đã bổ sung nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” để hoàn chỉnh phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây là một bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của nhân dân trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ ảnh 3 Hội thảo thu hút nhiều đại biểu tham dự. Ảnh: THU HƯỜNG

Thực tế, thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua các cuộc thảo luận, tọa đàm, lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân… Tuy nhiên, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Để phát huy vai trò của của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ThS Nguyễn Thị Phương Mai cho rằng các tổ chức, cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác tư tưởng để quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nhân dân tích cực đóng góp ý kiến cho Đảng, cho cấp ủy về mọi mặt, nhất là về xây dựng Đảng; thường xuyên lắng nghe, coi trọng ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân để đối thoại, tiếp thu, phản hồi, xử lý nhanh chóng, kịp thời. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo dân chủ từ trong Đảng đến dân chủ ngoài xã hội được thực hiện ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực. 

Song song đó, các đại biểu cũng khẳng định về vài trò của công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn đánh giá, các phát biểu tham luận đã tập trung phân tích, minh chứng bằng những số liệu, đánh giá trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Qua đó giúp quận nhận thức được những bài học thực tiễn sinh động, quý giá và cần thiết cho quá trình nghiên cứu, tìm ra giải pháp thiết thực, phù hợp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên đại bàn quận, phát huy tiềm lực, sức mạnh đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn quận, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ ảnh 4 Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: THU HƯỜNG

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên quận Phú Nhuận tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận số 21, Quy định số 37.

Đẩy mạnh các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân điển hình các mô hình, tấm gương thực hiện tốt về công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

Đặc biệt, đồng chí lưu ý ấp ủy, các tổ chức Đảng trên địa bàn quận quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm…

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Kiên định thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

Kiên định thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, sự tăng cường phá hoại của các thế lực thù địch và những biểu hiện hoài nghi về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, Đảng và các cấp ủy luôn kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là trong công tác cán bộ.

Việt Nam và Thế giới

Thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Campuchia

Thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Campuchia

Ngày 31-1, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.